Imiona w ST

Absalom

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Ojciec pokoju

Fakty biblijne

Był trzecim z siedemnastu synów Dawida. Matką była Maaka, córka Talmaja, króla Geszur.
Najbardziej faworyzowane dziecko, dumne ze swojej urody (słynął ze swoich wspaniałych włosów, kiedy raz w roku kazał się strzyc, włosy jego ważyły dwieście sykli srebra).

W życiu wsławił się dwoma niechlubnymi faktami: zabójstwem swego brata Amnona w zemście za gwałt, jaki ten popełnił na siostrze Absaloma, Tamar oraz buntem przeciwko swemu ojcu.

Dawid nie ukarał Amnona za gwałt na Tamar, Absalom postanowił sam ukarać swego przyrodniego brata. Po dwóch latach zaprosił Amnona na ucztę, na której pozbawił go życia. Obawiając się jednak kary, uciekł do swego dziadka, króla Geszur. Tam przebywał trzy lata, aż sytuacja się uspokoiła.

Po wstawiennictwie Joaba wrócił do Jerozolimy, musiał jednak trzymać się z dala od króla. Kiedy separacja trwała już dwa lata, Absalom znów prosił Joaba o wstawiennictwo, gdy jednak ten się uchylał od tego, zmusił go podpalając mu zboże.
Dawid przyjął Absaloma, jednak ten nadal czuł żal do swego ojca. Zaczął spiskować przeciw Dawidowi, nastawiając ludzi negatywnie do niego. Po 4 latach wybrał się do Hebronu i kazał się tam ogłosić królem. Przyjął też do swych szeregów Achitofela, doradcę Dawida.

Dawid przeraził się spisku i uciekł z Jerozolimy, pozostawiając 10 nałożnic do pilnowania domu. Te kobiety, za radą Achitofela, po zdobyciu miasta Absalom posiadł na oczach tłumu. Jednak jego rady, by od razu puścić się w pościg za Dawidem, nie posłuchał, skłaniając się do rady Chuszaja, który był ukrytym szpiegiem Dawida, by wpierw zgromadził całe wojsko wokół siebie, a dopiero potem ruszył do bitwy.
Dzięki temu Dawid miał czas na przegrupowanie swoich sił i przygotowanie zasadzki, w którą wpadł Absalom.

Kiedy ten uciekał na swoim mule, przypadkiem zaczepił włosami, z których był tak dumny, o gałęzie wielkiego dębu tak, że zawisł nad ziemią. Tam Joab, mimo napomnień Dawida, by nic złego nie stało się Absalomowi, wbił w jego serce trzy włócznie, pozbawiając go w ten sposób życia.

Absalom pozostawił po sobie trzech synów i jedną córkę imieniem Tamar. 

Wersety biblijne

II Ks. Samuela 13 - 18

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)