Imiona w ST

Abed-Nego

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Sługa promieni światła

Fakty biblijne

Babilońskie imię nadane Azariaszowi, jednemu z trzech żydowskich wygnańców wybranych do specjalnej służby przez króla Nabuchodonozora z Babilonu.

Szadrak, Meszak i Abed-Nego, prowadzeni przez Daniela, odważnie odmówili spożywania potraw królewskich na dworze, ponieważ nawet w obcym kraju byli zdecydowani niezłomnie przestrzegać praw dotyczących pożywienia, które Bóg dał Izraelowi.

Później odmówił złożenia pokłonu przed złotym posągiem wzniesionym przez króla. Wszystkich trzech wrzucono do rozpalonego pieca, ale Bóg ustrzegł ich i wyszli z niego cało.

Wersety biblijne

Dn:1-3

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)