Imiona w ST

Abimelech

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Ojciec mój jest królem

Fakty biblijne

Król Geraru, ziemi leżącej w południowej Palestynie, gdzie przeniósł się Abraham ze swoją żoną Sarą. Ponieważ Sara była bardzo piękna, Abraham bojąc się, że zabiją go z jej powodu ogłosił, że jest ona jego siostrą.

Abimelech upodobał ją sobie i kazał zabrać do siebie, jednak Bóg ostrzegł go we śnie, by nie zniewalał jej, gdyż jest żoną Abrahama.

Abimelech kazał wezwać go do pałacu robiąc mu wyrzuty za kłamstwo. Prosił go również, by błagał Boga o zniesienie klątwy bezpłodności, jaka dotknęła jego dwór za karę za uprowadzenie Sary. W zamian wynagrodził Abrahama dużym dobytkiem.
Po jakimś czasie kilku służących Abimelecha gwaltem zajęło studnię, którą wykopał Abraham. Patriarcha przysiągł Abimelechowi, że to jego studnia i obaj zawarli ze sobą przymierze, nazywając to miejsce Beer-Szeba.

Kolejny raz Abimelech pojawia się, gdy Izaak uciekał przed głodem, jaki zapanował w kraju i zamieszkał w Gerarze. Tam Izaak powtórzył historię swego ojca, podając swoją żonę jako siostrę. Sprawa wydała się, gdy Abimelech zobaczył Izaaka, pieszczącego Rebekę. Gdy dowiedział się, że jest to jego żona, zakazał zbliżania się do Rebeki pod karą śmierci.

Ponieważ Izaak bardzo się wzbogacił, Abimelech kazał mu opuścić kraj, a gdy ten przeniósł się do Beer-Szeby, przybył tam ze swym dowódcą Pikolem i zawarł z nim przymierze.

Wersety biblijne

Ks. Rodzaju 20, 21, 26

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)