Imiona w ST

Ruth

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

 Znaczenie imienia: Przyjaźń, Przyjaciółka Boża

Fakty biblijne

Moabitka, która poślubiła Machlona, jednego z synów Noemi. Jej historia jest treścią Księgi Rut i wydarzyła się w czasach sędziów (ok. 1200-1050 r. p. n. e.).

Z powodu głodu niektórzy mieszkańcy Betlejem osiedlali się na polach Moabu, jednym z nich był Elimelek, wraz z żoną Noemi i dwoma synami, Machlonem i Kilionem. Po śmierci Elimeleka synowie Noemi wzięli sobie za żony Moabitki, Rut i Orpę, a kiedy i oni umarli, Noemi postanowiła wrócić do Betlejem. Dała jednak wybór synowym, czy chcą pozostać, czy wybrać się z nią w drogę. Orpa została, ale Rut zadeklarowała wierność teściowej i jej Bogu. "Lud twój - lud mój, a Bóg twój - Bóg mój" - powiedziała.

W Betlejem obie kobiety zjawiły się w trakcie zbiorów jęczmienia. by zapewnić sobie wyżywienie, Rut zbierała kłosy jęczmienne na polu należącym do Boaza, bogatego krewnego Noemi. Boaz potraktował Rut życzliwie, ponieważ wiedział, że była ona dobra dla Noemi.

Boaz był dalszym krewnym Elimeleka. Odszukał bliższego krewnego, aby jemu pierwszemu dać możliwość wykupienia od Noemi i Rut pola odziedziczonego po Elimeleku. Krewny jednak nie skorzystał z prawa wykupu i w sposób formalny przekazał prawa Boozowi, zdejmując i podając swój sandał, zgodnie z obowiązującym obyczajem. Booz wykupił pole, a wraz z nim Rut jako żonę, z którą mógł podtrzymać ród Elimeleka, rodowi temu bowiem groziło wygaśnięcie po śmierci Elimeleka i jego dwóch synów. Rut miała z Boozem syna Obeda, który był ojcem Jessego i dziadkiem Dawida.

Wersety biblijne

Księga Rut

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)