Teksty

Audiobook - Głębia przebaczenia - Masmika Haba

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika

"Głębia przebaczenia" to historia biblijna opowiadająca o królu Dawidzie w czasie gdy poznał Batszebę oraz o konsekwencjach tego związku.

Balonik

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika
Na scenie stoi stolik z dwoma krzesłami. Ojciec i matka wchodzą na scenę, trzymają się za ręce. Za nimi wchodzi ubrany na biało anioł, w białych rękawiczkach. Za rękę prowadzi chłopca w białej masce bez twarzy. Ojciec wyciąga gazetę, matka krząta się przygotowując obiad, kładzie talerz przed ojcem, sama staje obok wycierając ręce w ścierkę. Ojciec:- Popatrz, Haniu, ...

Boża opieka

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję
...

Chrześcijańskie życie

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję
...

Cierpliwość kamienia

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - Cierpliwość kamienia

Eliasz - prorok boży, ścigany przez królową za rzeź, jaką uczynił na jej prorokach, nie rozumiejący bożej woli, ale uległy jej, staje w konfrontacji z samym Bogiem...

Czerwona tasiemka

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - Czerwona tasiemka

Tamar - "Czerwona tasiemka" - kobieta, która prostytucją musiała dochodzić swoich praw.

Droga

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika
AKT 1. Na scenie jest pusto, stoi jedynie krzesło. Po chwili pojawiają się różni ludzi, ale zachowują się bardzo dziwnie. Jeden staje i czyta gazetę do góry nogami, inny posuwa się fikając koziołki, reszta porusza się, idąc tyłem. Jakaś kobieta wciąż wyciąga lusterko i poprawia fryzurę. Wszyscy zachowują się irracjonalnie, trwa to chwilę, potem nagle wszyscy ...

Działanie Ducha Św.

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję
...

Firma

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika
Akt 1 Scena podzielona jest na dwie części, lewa jest oświetlona, leży na niej człowiek przykryty szarym płótnem. Prawa strona sceny ginie w mroku. W tle rozlega się cicha, spokojna muzyka. Wchodzi trzech mężczyzn, Ojciec, Syn i Duch, zatrzymują się, Ojciec pochyla się nad leżącym, podnosi płótno, które go przykrywa i odrzuca precz. Drugi z mężczyzn - ...

Głębia przebaczenia

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - Głębia przebaczenia

Dawid - bohater narodowy Izraela, uwikłany w grzeszną namiętność do żony dowódcy swoich wojsk.

Głos

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - Głos

Świat oczekujący na nadejście Mesjasza, który wybawi swój lud... i prorok Boży zapowiadający nadejście zagłady grzeszników. Czy Jezus zawiódł oczekiwania swego proroka? Przeczytaj o Janie Chrzcicielu, jego nadziejach i rozterkach, zobacz w proroku człowieka, takiego jak ty.

Jonasz i robak

 Kategoria: Teksty, dział: Teatr biblijny, autor: Masmika
Akt 1 Pośrodku sceny stoi krzesło nakryte płachtą żółtego materiału. Brzmi głośna muzyka, słychać gwar miasta. Na scenę wchodzi człowiek w garniturze (Biznesmen), wystrojona Dziewczyna, machająca torebką, chłopak ze słuchawkami na uszach, podrygujący w rytm muzyki (Muzyk), człowiek z laptopem (Gracz). Dziewczyna sięga po komórkę. Dziewczyna (trajkocze): ...

Kosmiczna świątynia

 Kategoria: Teksty, dział: Artykuły biblijne, autor: Alfred J. Palla

Biblijna nauka o niebiańskiej świątyni odgrywała istotną rolę w judaizmie i wczesnym chrześcijaństwie (Hbr.8:1-5). Zanikła we wczesnym średniowieczu pod wpływem filozofii platońskiej, która głosiła dychotomię między rzeczami materialnymi (uważanymi za niższego rzędu) a należącymi do świata idei (wyższego rzędu).

Kot

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania dla dzieci, autor: Masmika
Teksty - Kot

Opowieść kota.

Mini-Ewangelia Izajasza

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję
...

Modlitwa

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję
...

Na pierwszym miejscu

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - Na pierwszym miejscu

"Na pierwszym miejscu" - problem człowieka, na którym spoczywała odpowiedzialność za przywrócenie raju, zaprzepaszczona przez wygórowane ambicje...

Najwyższa cena

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - Najwyższa cena

Bileam - prorok boży, który próbował handlować z Bogiem.

Osiołek

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania dla dzieci, autor: Masmika
Teksty - Osiołek

Doszli do murów i nagle przestraszonego osiołka otoczyła gromada ludzi. Ktoś narzucił na niego płaszcz, ktoś inny na nim usiadł. Szarpnął się przestraszony, ale wtedy poczuł na swojej głowie uspokajający dotyk siedzącego na nim człowieka....

Historia małego osiołka, który wiózł na sobie Króla.

Piotr Solecki

 Kategoria: Teksty, dział: Poezja chrześcijańska
Teksty - Piotr Solecki

Zbiór wierszy poruszających sprawy duchowe i egzystencjonalne. 

Psalm 1

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 1. Psalm 1 wraz z Psalmem 2 wprowadzają w tematykę całego Psałterza. Mądrościowy temat dwóch dróg, czyli postępowania sprawiedliwych i grzeszników, dzieli utwór na dwie części (ww. 1-3.4-6). Kto jest zakorzeniony w Bogu, oprze się działaniu Złego. Kto zasiewa Boże słowo w sercu i rozważa je ustawicznie, nie obawia się Sądu ...

Psalm 10

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 10. Wraz z Psalmem 9 najprawdopodobniej pierwotnie stanowił jeden utwór. Podzielono go na potrzeby liturgii żydowskiej, stąd różnica w dalszej numeracji pomiędzy Biblią hebrajską i jej greckim przekładem, czyli Septuagintą (LXX). Początkowa pieśń pochwalna przechodzi w lamentację z elementami suplikacji (ww. 14.20n; zob. Ps 10:12; Ps ...

Psalm 11

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 11. Psalm składa się z dwóch części, z których pierwsza (ww. 1-4) mówi o radzie, jaką otrzymał psalmista: ma opuścić Syjon, bo wrogowie gotowi są do ataku. On jednak całą ufność złożył w Bogu. Część druga (ww. 5-7) opiera tę ufność na sprawiedliwym sądzie Bożym, czekającym złych i dobrych. Można tu dostrzec ...

Psalm 12

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 12. W psalmie wyraźnie zarysowane są dwie części: lamentacja i złorzeczenie przeciwko krzywdzicielom (ww. 2-5) oraz wyrocznia z dodaniem sentencji pouczających (ww. 6-9). Złem, którego boleśnie doświadcza psalmista, jest podstępne słowo, grzech języka ( Jk 3:2-8), którym zostaje przeciwstawione szczere słowo Boga. Wymowa całego psalmu ...

Psalm 13

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 13. Psalm rozwija się w trzech etapach: lamentacji cierpiącego (ww. 2n), jego prośbie (ww. 4n) i wyznaniu ufności w bliskie zbawienie (w. 6). Psalmista nie podaje konkretnych przyczyn swojej skargi. Zakreśla jedynie obszary, w których doznaje utrapień: poczucie oddalenia Boga, trudności wewnętrzne i wrogość ze strony ludzi. W świetle ...

Psalm 14

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 14. Lamentacja jednostki, powtórzona w nieco innej wersji w Psalmie 53. Spojrzenie Boga Zbawcy oznacza pełne poznanie rzeczywistości. Bóg spoglądający z nieba (w. 2) jest nadzieją narodu wybranego na zakończenie czasu niewoli. To samo spojrzenie Boga staje się powodem trwogi ludzi nierozumnych, czyli zuchwale odrzucających panowanie Boga i czynienie dobra ...

Psalm 15

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 15. Typowy przykład tzw. liturgii wejścia (Iz 33,13-16; Ps 24), w której służba świątynna przypominała pielgrzymom o właściwym usposobieniu wewnętrznym, aby móc wejść do świątyni. Następnie wchodzący deklarowali swą niewinność (Ps 5,5-8; 26,3-8). Warunkiem wejścia na świętą górę (w. 1), czyli Syjon, jest nienaganne życie, ...

Psalm 16

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 16. Akcja tego psalmu ufności rozgrywa się w trzech etapach: wierny szuka ucieczki w świątyni, gdzie wzywa Boga, wyznając swą wiarę i wyrzekając się jakichkolwiek związków z bożkami (ww. 1-6). Po nocnej modlitwie umacnia się jego ufność (ww. 7-9), dlatego zwraca się do Boga, przekonany o władzy Boga nad śmiercią i o bliskim zbawieniu (ww. 10n). W ...

Psalm 2

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 2. Psalm królewski (zob. Wprowadzenie) zbudowany z czterech strof: bunt potęg wrogich Bogu (ww. 1-3), reakcja Boga w niebie i Jego postanowienie o wyborze króla (ww. 4-6), wystąpienie króla (Mesjasza), który odczytuje Boski dekret o nadaniu mu władzy królewskiej (ww. 7-9), wezwanie wszystkich królów do wierności Bogu (ww. ...

Psalm 3

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 3. Lamentacja jednostki z powodu zagrożenia przez wrogów. Tytuł psalmu, dodany w nagłówku ( 2Sm 15 – 17), świadczy o tym, że tradycja żydowska połączyła go z historią Dawida. Podział utworu na trzy części (ww. 2n.4-6.7-9) ukazuje rozwój akcji: zagrożenie i szyderstwo wrogów, wyznanie ufności w pomoc Boga, z pomocą Pana odważne ...

Psalm 4

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 4. Lamentacja jednostki, w której wyznanie ufności dominuje nad skargą. Psalmista doświadczył pomocy Boga (w. 2), ogłasza ją czcicielom bożków i zachęca, by jak on zaufali jedynemu Bogu (ww. 3-7), który jest źródłem radości i bezpieczeństwa (ww. 8n). Głębokie zaufanie Bogu pozwala psalmiście zachować równowagę wobec ...

Psalm 5

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 5. Lamentacja jednostki, której tłem jest poranny kult w świątyni. Psalm 5 jest wołaniem o pomoc wobec zagrożenia ze strony złoczyńców, którzy czyhają na życie psalmisty. Jest on pewny azylu w świątyni Pańskiej i zniszczenia planów nieprzyjaciół. Wierni z pewnością rozradują się pomocą Pana. W świetle NT jest ...

Psalm 6

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 6. Lamentacja jednostki w obliczu Bożego gniewu (w. 2). Zagrożenie życia, jakiego doświadcza psalmista, odczytuje on właśnie jako przejaw gniewu Boga. To typowa starotestamentowa interpretacja, u której źródeł jest przede wszystkim świadomość popełnionych przez ludzi grzechów. Człowiek cierpiący błaga więc o uzdrowienie (ww. ...

Psalm 7

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 7. Lamentacja jednostki, niesprawiedliwie oskarżonego człowieka. Wyznaje on swoją niewinność, wzmacniając wyznanie złorzeczeniem samemu sobie, jeśli kłamie (ww. 2-6). Następnie prosi Boga, by dokonał sądu i stwierdził niewinność psalmisty (ww. 7-12) oraz ukarał kłamliwych oskarżycieli (ww. 13-17). Wreszcie składa obietnicę dziękczynienia za ...

Psalm 8

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 8. Hymn na cześć Boga Stwórcy, objęty klamrą pochwały imienia Bożego, które oznacza samego Boga (ww. 2.10). Podczas przesiedlenia babilońskiego kapłani chcieli podtrzymać nadzieję Izraela, akcentując władzę człowieka nad stworzeniem, a zarazem jedyność Stwórcy i Odkupiciela (Rdz 1:1-31 i Rdz 9:1-29). Hymn ukazuje także wielką ...

Psalm 9

 Kategoria: Teksty, dział: Psalmy
{video0.mp4} PSALM 9. Wraz z Psalmem 10 najprawdopodobniej pierwotnie stanowił jeden utwór. Podzielono go na potrzeby liturgii żydowskiej, stąd różnica w dalszej numeracji pomiędzy Biblią hebrajską i jej greckim przekładem, czyli Septuagintą (LXX). Początkowa pieśń pochwalna przechodzi w lamentację z elementami suplikacji (ww. 14.20n; zob. Ps 10:12; Ps ...

Samotność Boga

 Kategoria: Teksty, dział: Przypowieści, autor: Masmika
Teksty - Samotność Boga

Nieznane oblicze Boga...

Sąd

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - Sąd

Zastanowiłam się. Czy znam Boga? Czy ktokolwiek na ziemi może powiedzieć, że Go zna? Ale przecież ci, którzy mnie wysłali tak wiele o Nim mówili. Wydawało się, że znają Boga na wylot, że potrafią nawet przewidzieć Jego poczynania w przyszłości...

To, co najlepsze

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania, autor: Masmika
Teksty - To, co najlepsze

Humorystyczna opowieść o jednej z najbardziej tajemniczych postaci Pisma Świętego.

Tomek

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania dla dzieci, autor: Masmika
Teksty - Tomek

To, że robimy złe rzeczy, złościmy się i gniewamy, nie zawsze oznacza, że Jezus w nas nie zamieszkał. Czasami potrafisz zezłościć się w minutę po zaproszeniu Pana Jezusa do siebie. Ale to nie oznacza, że On nie wysłuchał twojej prośby.

Tomek - szata, cz.1

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania dla dzieci, autor: Masmika
Teksty - Tomek - szata, cz.1

Opowieść o kolorowej szacie Józefa ze Starego Testamentu widziana oczami dziecka

Tomek - szata, cz.2

 Kategoria: Teksty, dział: Opowiadania dla dzieci, autor: Masmika
Teksty - Tomek - szata, cz.2

Opowieść o uczcie weselnej z przypowieści Jezusa widziana oczami dziecka.

Walka duchowa

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję

 

Zaufanie

 Kategoria: Teksty, dział: Przypowieści, autor: Masmika
Teksty - Zaufanie

Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas. I List św. Jana 5:14

Życie Jezusa Chrystusa

 Kategoria: Teksty, dział: Cytaty na okazję
...
Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)