Imiona w NT

Jan (Chrzciciel)

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w NT

Znaczenie imienia: Jahwe okazał łaskę

Fakty biblijne

Syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Urodzony, dzięki Bożej interwencji, gdyż oboje byli już w podeszłym wieku, a Elżbieta była bezpłodna (Łk 1,5-25). Jan spędził pierwsze lata życia w górzystej Judei, gdzie mieszkali jego rodzice.
Podobnie jak prorok Eliasz, Jan nosił szatę z sierści wielbłądziej i skórzany pas wokół bioder. Żywił się szarańczą i dzikim miodem (2Krl 1,8; Mt 3,4; Mk 1,6). Ponieważ był nauczycielem, uczniowie, którzy byli wokół niego skupieni, nazywali go „Rabbi” (J 3,26).
Jan w przeciwieństwie do Eliasza nie dokonywał cudów (J 10,40-42), niemniej odznaczał się jego duchem i mocą. Przeprowadzał wielkie dzieło polegające na tym, że: "Wielu spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy".  (Łk 1,16-17). W ten sposób Jan torował drogę Mesjaszowi - Jezusowi Chrystusowi.
Był on ostatnim prorokiem w okresie Starego Testamentu, a jego służba skupiona była na ogłaszaniu nadejścia Mesjasza, i wzywaniu ludzi do pokuty przez zmianę życia i przyjęcie chrztu wodą. Do Jana przybywało bardzo wiele różnych osób, myśląc, że może to on jest obiecanym Mesjaszem, lecz Jan zaprzeczał i otwarcie wskazał swoim uczniom, że to Jezus, którego on też ochrzcił (Mt 3,13-17), jest prawdziwym "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata": J 1,29.
Służba Jana Chrzciciela została przerwana, gdyż Herod Antypas wtrącił go do więzienia za to, że zganił go za cudzołożne małżeństwo z Herodiadą, którą ten król odebrał swemu bratu Filipowi: Mk 6,17-20; Łk 3,19-20.
Jakiś czas później Herodiada przy pomocy swej córki doprowadziła do śmierci Jana, który został pochowany przez uczniów, a o wszystkim został powiadomiony Jezus: Mt 14,1-12; Mk 6,21-29. To On o Janie wydał świadectwo, że był największym z proroków – bo nikt wcześniej tak bezpośrednio nie zapowiadał i nie poprzedzał obiecanego Mesjasza: Mt 11,2-15.

Wersety biblijne

Mt 3,13; Mk 1,9; Łk 3,21; J 1,33

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)