Imiona w NT

Mateusz (apostoł)

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w NT

 Znaczenie imienia: dar Jahwe

Fakty biblijne

Mateusz (znany także pod imieniem Lewi) – był celnikiem [Mat. 9,9; 10,3] i to w zasadzie wszystko, co o nim wiemy, z przekazu biblijnego.
Imię Mateusz pochodzi od hebrajskiego imienia Mattaj lub Mattanja, co oznacza „dar Jahwe".
Ewangelista Marek nazywa go imieniem Lewi, i opisuje jako syna Alfeusza [Mk 2,14]
Zapewne był Żydem, co możemy wnioskować z imion, którymi był nazywany oraz treści Ewangelii Mateusza, która ukazuje Jezusa jako wypełnienie proroctw (szczególnie mesjańskich) Starego Testamentu [np. Mat. 1,22; 2,15; 2,17; 2,23; 4,14; 8,17; 12,17; 13,35; 21,4; 27,9]
Wszystko wskazuje na to, że pracował jako celnik w Kafarnaum, gdyż historia jego powołania ma miejsce nad morzem [Mk 2,13] i jest zapisana zaraz po wydarzeniach z uzdrowieniem paralityka w Kafarnaum [Mk 2,1]
Został imiennie powołany przez Jezusa, by poszedł za Nim, w czasie gdy wykonywał swoje obowiązki celnika i bez wahania zostawił swoje zajęcie i poszedł za Chrystusem [Mat. 9,9].
O jego wdzięczności dla Mistrza świadczy fakt, że zaraz po powołaniu, wydał na cześć Jezusa wielką ucztę w swoim domu [Łuk 5,29]. Zaprosił na nią liczną rzeszę celników i grzeszników, co było powodem szemrania faryzeuszy i uczonych w Piśmie. W tych okolicznościach Chrystus, wyrzekł znamienne słowa, że „nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci co się źle mają” [Łuk. 5,31].
Wszystko wskazuje na to, że został powołany później niż Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, Filip, Natanael (Bartłomiej), gdyż na wszystkich listach zawierających spis imion apostołów [Mat. 10,2-4; Mk 3,16-19, Łuk. 6,14,16 oraz Dz. Ap. 1,13] występuje jako siódmy, lub ósmy.
Jest ostatnim z siódemki apostołów, o których Pismo Święte sprawozdaje, że zostali przez Jezusa imiennie powołani do pójścia za Nim.
Ciekawym jest, że znalazł się w gronie apostołów razem z Szymonem Zelotą [Dz. Ap. 1,13], zwanym również Gorliwcem [Łuk. 6,14-16].
Z punktu widzenia Zelotów, Mateusz był kolaborantem, pracującym dla znienawidzonych Rzymian i nie jest wykluczone, że Mateusz mógłby się stać celem ataku Szymona Zeloty, gdyby nie wpływ Jezusa, który był w stanie pogodzić w gronie swoich najbliższych współpracowników ludzi o tak skrajnie różnych historiach życia.
Jest powszechnie uważany za autora Ewangelii Mateusza, która jest najbardziej obszernym, spośród wszystkich czterech Ewangelii, zapisem wydarzeń, związanych z ziemską służbą Chrystusa.
W treści samej Ewangelii Mateusza nie jest wspomniane, kto jest autorem, aczkolwiek znaczące jest, że apostoł Mateusz, tylko w tej Ewangelii w opisie swojego powołania nazwany jest Mateuszem, podczas gdy pozostali autorzy Ewangelii synoptycznych w opisie powołania nazywają go Lewi [Mk 2,14; Łuk. 5,29]. W Ewangelii Jana Mateusz w ogóle nie występuje z imienia.

Wersety biblijne

Mat. 9,9; 10,2-4; Mk 2,1-14; 3,16-19; Łuk 5,29-31; 6,14-16; Dz. Ap. 1,13

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)