Ciekawostki

Adresaci Ewangelii

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Adresaci Ewangelii

Jedną z bardziej charakterystycznych cech stylu drugiej Ewangelii są częste tłumaczenia z języka hebrajskiego i aramejskiego na język grecki (koine)...

Atrament

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Atrament

Pisząc na glinianych skorupach, papirusie, skórze lub pergaminie posługiwano się czarnym atramentem...

Biblia

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Biblia

Zbiór czterdziestu osobliwości, które dotyczą Biblii.

Chanuka

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Chanuka

Ośmiodniowe uroczystości Chanuki rozpoczynają się 25 dnia żydowskiego miesiąca kislew (listopad/grudzień).

Cysterny

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Cysterny

Cysterny – gruszkowate doły przeważnie kute w skale – były w Palestynie źródłem wody.

Języki biblijne

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Języki biblijne

W czasach Nowego Testamentu w Palestynie posługiwano się równolegle czterema językami: hebrajskim, aramejskim, greckim i łacińskim. Powstaje pytanie: który z nich był ojczystym językiem Jezusa?...

Kobiety w Biblii

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Kobiety w Biblii

U Izraelitów pozycja kobiet była niska, czego dowodem jest choćby benedykcja odmawiana przez mężczyzn w czasie liturgii synagogalnej: „Błogosławiony bądź, o Panie, Boże nasz, Królu wszechświata, że nie stworzyłeś mnie niewiastą”...

Ludzie pustyni

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Ludzie pustyni

Izraelici jako ludzie pustyni uważali morze za bezwzględną granicę swojej ekspansji i nie doceniali należycie wartości transportu morskiego...

Miasta kananejskie

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Miasta kananejskie

Wraz z napływem i osiedlaniem się Kananejczyków nastąpił żywiołowy rozwój miast, zarówno istniejących jak i nowych...

Niechrześcijańskie teksty o Jezusie

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Niechrześcijańskie teksty o Jezusie

Około 115 r. rzymski historyk Tacyt opisał prześladowania chrześcijan przez Nerona...

Obrona Masady

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Obrona Masady

Twierdza Masada została wybudowana na niedostępnej skale o względnej wysokości ok. 500 m...

Odkrycie w Qumran

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Odkrycie w Qumran

W 1947 r. beduiński chłopiec Muhammed ed-Dżib zapoczątkował jedno z najbardziej sensacyjnych odkryć w dziejach archeologii biblijnej...

Pochówek zmarłych

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Pochówek zmarłych

W epoce chalkolitycznej (lata 4000-3200 przed Chr.) grzebano zmarłych w tzw. ossuariach, czyli naczyniach przeznaczonych do zbierania kości, podobnych z wyglądu do stojących na czterech nóżkach małych domków...

Podróże

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Podróże

W czasach biblijnych odległości mierzono za pomocą czasu potrzebnego do ich przebycia. Mówiło się na przykład, że dane wioski oddalone są od siebie o trzy dni drogi (1 dzień to 30-45 km, a w przypadku dużej karawany – 15 km)...

Spis apostołów Jezusa

 Kategoria: Ciekawostki
Ciekawostki - Spis apostołów Jezusa

Wykaz porównawczy imion apostołów powołanych przez Pana Jezusa

Stronnictwa żydowskie w czasach Jezusa

 Kategoria: Ciekawostki

W ostatnich dwóch wiekach p.n.e. istniały w judaizmie rozmaite sekty, z których największe znaczenie miały stronnictwa faryzeuszy i saduceuszy. Oba były stosunkowo niewielkimi, elitarnymi stronnictwami.

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)