Imiona w ST

Abel

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Znikomość, dech, karmiciel

Fakty biblijne

Młodszy syn Adama i Ewy, był pasterzem.

Zginął z ręki swego brata Kaina, ogarniętego zazdrością, iż Bóg przyjął ofiarę brata nie jego.

Różnica w ofiarach polegała na tym, że Abel złożył na ofiarę krew baranka, symbol wiary w Mesjasza, natomiast Kain ofiarował płody roli, symbol własnych wysiłków.

Abel zmarł bez potomstwa. Po jego śmierci i banicji Kaina, pierworództwo przejął Set, kolejny syn Adama.

Wersety biblijne

Rdz 4; Mt 23:35; Ł. 11:51; Hbr 11:4; 12:24

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)