Imiona w ST

Joab

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Jehowa jest Ojcem

Fakty biblijne

Drugi z trzech synów Serui, która była siostrą Dawida. Jego bracia to Abiszaj i Asahel.
Joab obdarzony był zdolnościami dowódczymi i organizacyjnymi; był przy tym przedsiębiorczy i stanowczy. Umiał dla swoich celów wykorzystać nadarzające się okazje, i to w sposób mściwy, przebiegły, a czasem zupełnie pozbawionym skrupułów.
Dowodził wojownikami Dawida w przedłużającej się wojnie z domem Saula – pierwszego króla w Izraelu, któremu Bóg, z powodu jego grzechów, postanowił odebrać władzę, dlatego Saul i jego dom coraz bardziej podupadał, w miarę jak Dawid rósł w siłę. Kiedy Dawid został namaszczony na króla nad całym Izraelem, wyruszył przeciw Jerozolimie, do której zdobycia przyczynił się Joab - w nagrodę otrzymał wysokie stanowisko naczelnego wodza wojsk izraelskich.
Gdy Dawid podbił Edom, Joab pozostał tam przez pół roku, aby umocnić jego panowanie. Później z powodzeniem dowodził wojskiem w walce z Ammonitami i Syryjczykami. Odegrał też wielką rolę w szeregu bitew, które Dawid stoczył z Filistynami, Moabitami i innymi wrogami.
Współdziałał, na rozkaz Dawida, w uśmierceniu Uriasza, gdy król starał się ukryć swój grzech z Batszebą, żoną Uriasza.
Joab pomógł Absalomowi, synowi Dawida, naprawić relacje z ojcem, ale później mu się przeciwstawił, gdy Absalom wszczął bunt przeciw ojcu, i zabił go pomimo tego, że Dawid chciał oszczędzić syna.
Najprawdopodobniej z powodu nieposłuszeństwa i uśmiercenia Absaloma Dawid odebrał Joabowi dowództwo armii i powierzył je Amasie, którego Joab podstępnie zabił. Dawid odłożył ukaranie go i ponownie uczynił wodzem swojej armii, lecz zobowiązał Salomona, swego syna i następcę, do przypilnowania, by Joab zapłacił życiem za wyrządzone zło.
Kiedy Dawid się zestarzał i był chory, Joab — nie bacząc na wcześniejszą służbę dla niego — opuścił go i przyłączył się do spisku jego syna Adoniasza. Dowiedziawszy się, że Dawid jednak przekazał władzę Salomonowi, odszedł od Adoniasza, który zginął, a Joab uciekł do namiotu świątyni i chwycił się rogów ołtarza, licząc na łaskę ze strony Salomona. Lecz nowy król polecił Benajaszowi, aby go zabił, czym spełnił życzenie ojca przekazane na łożu śmierci.
Joaba pogrzebano w jego domu na pustkowiu. A wodzem armii został Benajasz.
Ostatnie wersety Psalmu 60, ułożonego przez Dawida, są poświęcone zwycięstwu, jakie odniósł Joab nad Edomitami.

Wersety biblijne

1 Sm 26,6; 2 Sm 2,13-31; 3,22-31; 5,8; 8,16; 10,7-14; 11,1.6-25; 12,26-27; 14,1-33; 17,25; 18,2-29; 19,1-13; 20,7-23; 24,2-9; 1 Krl 1,7.19.41; 2,5.22-33; 11,15-21; 1 Krn 2,16.54; 11,6-8; 18,15; 19,8-15; 20,1; 21,6; 27,24

 

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)