Imiona w ST

Daniel

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Bóg jest moim sędzią

Fakty biblijne

Prorok boży, przebywający w niewoli w Babilonie (VI w. pne).

Król babiloński Nabuchodonozor przeznaczył Daniela i jego trzech przyjaciół Szadraka, Meszaka i Abed-Nego do służby na dworze, pozwalając im spożywać potrawy z królewskiego stołu. Ci jednak, obawiając się spożywania potraw nieczystych dla żydów, poprosili, by mogli posilać się jarzynami i wodą.

Daniel zasłużył się u króla poprawnym wyjaśnieniem snów dręczących monarchę, których nie potrafili odgadnąć astrologowie. Podczas panowania ostatniego króla babilońskiego, Baltazara w czasie uczty pojawił się na ścianie zagadkowy napis „mene, tekel, upharsin”, wezwany Daniel wyjaśnił królowi, że tej nocy Babilon zostanie zdobyty, król zabity, a panowanie obejmą Medowie i Persowie. Tak też się stało, a Daniel stał się ważnym urzędnikiem, któremu zazdrościli stanowiska, co doprowadziło do zamachu na jego życie. Specjalnym dekretem zabroniono zanoszenia próśb do kogokolwiek oprócz króla. Daniel był wierny Bogu, dlatego nie porzucił codziennej modlitwy, co sprawiło, że Daniela wrzucono do jaskini lwów. Bóg ocalił Daniela i nazajutrz wyciągnięto go z jamy bez szwanku.

Daniel w przeciągu swego życia otrzymał wiele proroczych snów, które przepowiadały powstanie potężnych mocarstw, takich jak Grecja, Rzym, jak również wyjawione zostały w nich Boże plany na przyszłość.

Wersety biblijne

Ks. Daniela; Eze 14:14.20; Mt 24:15

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)