Imiona w NT

Annasz

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w NT

Znaczenie imienia: Smutny, przestraszony

Fakty biblijne

Najwyższy kapłan w świątyni Jerozolimskiej w latach 7-14 ne.

Został usunięty ze swej funkcji przez rzymskiego prokuratora Waleriusa Gratusa. Po nim objął urząd arcykapłański jego syn, a następnie zięć Kajfasz.

Mimo że nie pełnił już najwyższej funkcji w narodzie żydowskim, miał nadal olbrzymi wpływ w Izraelu zarówno w sposób nieformalny, jak i jako członek najwyższej rady.

O Annaszu jest mowa w Ewangeliach, oraz w Dziejach Apostolskich. Odgrywa decydującą rolę w procesie Jezusa, to do niego najpierw przyprowadzony jest Chrystus i on przekazuje Jezusa dalej do Kajfasza.

Przesłuchiwał apostoła Pawła w Jerozolimie. On to też kazał uderzyć go w twarz, na co Paweł zareagował słowami „uderzy cię, ściano pobielano, Bóg”. Był oskarżycielem Pawła przed namiestnikiem Rzymskim Feliksem. Zginął zamordowany w 66 po Chr.

Wersety biblijne

Lk 3:2; J 18:13.24; Dz 4:6

 

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)