Imiona w NT

Andrzej (apostoł)

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w NT

Znaczenie imienia: Męski mocny

Fakty biblijne

Rybak, rybak znad Morza Galilejskiego, syn Jonasza, wraz z bratem Piotrem pochodził z Betsaidy, aczkolwiek w czasie, gdy spotkali się z Jezusem, mieszkali prawdopodobnie w Kafarnaum, gdyż po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus udał się od razu do domu obu braci i uzdrowił mieszkającą z nimi teściową Piotra.
Andrzej był jednym z uczniów Jana Chrzciciela, którzy usłyszeli świadectwo Jana, że Jezus jest Barankiem Bożym i poszli za Nim.
To Andrzej opowiedział swemu bratu Piotrowi o tym, że Jezus jest Mesjaszem i przyprowadził Piotra do Chrystusa.
Został wraz ze swoim bratem imiennie powołany do pójścia za Jezusem, co też uczynił bez wahania, zostawiając dotychczasowy fach rybaka.
Nie zajmował pierwszoplanowej roli w gronie apostołów, ale widzimy go w wielu historiach biblijnych, jako zaangażowanego ucznia.
To Andrzej mówi o tym, że w tłumie jest chłopiec który ma 2 chleby i 5 rybek, które później zostają cudownie rozmnożone przez Jezusa.
W historii z Grekami, którzy chcieli widzieć Jezusa, Filip przyprowadza ich do Andrzeja, z czego możemy przypuszczać, że miał pozycję autorytetu w gronie apostołów i to Andrzej przejmuje inicjatywę i przekazuje prośbę Greków Jezusowi.
Choć Andrzej nie jest wymieniony w gronie 3 najbliższych apostołów Jezusa [Piotr, Jakub i Jan], to w historii z mową Jezusa o przyszłym zburzeniu świątyni, Andrzej występuje jako czwarty z apostołów, który zadaje Jezusowi pytania: kiedy się to stanie i jaki będzie znak.
Na liście apostołów w Mar 3,18 oraz Dz. Ap. 1,13 jest wymieniony jako czwarty, co świadczy o jego znaczącej pozycji wśród apostołów i autorytecie, który miał.
Biblia nie sprawozdaje o dalszych losach Andrzeja, ale na pewno możemy go zapamiętać i naśladować jako „cichego” człowieka, który kierował ludzi (w tym swojego brata Piotra, chłopca z chlebkami i rybami, czy Greków) do Jezusa.

Wersety biblijne

Ew. Mateusza 4,18; 16,17; Marka 1,16.29; 3,18; 13,3; Łukasza 6,14; Jana 1,41-42; 6,8-9; 12,22; Dzieje Apostolskie 1,13

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)