Imiona w ST

Izaak

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: śmiejący się

Fakty biblijne

Jedyny syn Abrahama i Sary, jego narodziny były wypełnieniem obietnicy Boga. W wieku prawdopodobnie dwóch lat odbyło się święto związane z uroczystym odstawieniem od piersi (chłopiec przechodził pod opiekę i wychowanie ojca), podczas uczty Sara zażądała od Abrahama, by wypędził Ismaela, który był jego synem zrodzonym z nałożnicy Hagar. Abraham wzbraniał się, ale Bóg uprzedził go, że zaopiekuje się Ismaelem, zaś Izaak ma być jedynym spadkobiercą rodu patriarchy.

Drugim ważnym wydarzeniem w życiu Izaaka było wystawienie Abrahama na próbę wierności Bogu, kiedy to Izaak miał być ofiarowany na ołtarzu na górze Moira. Abraham przeszedł zwycięsko próbę, a Bóg ocalił Izaaka wskazując Abrahamowi barana jako ofiarę zastępczą.

Kiedy Izaak ukończył 40 lat, poślubił Rebekę, z którą miał dwóch synów: Ezawa i Jakuba. Synowie byli bliźniakami, jednak Izaak bardziej umiłował pierworodnego Ezawa, który był odważnym myśliwym i prawdopodobnie imponował ojcu.

W wyniku głodu, jaki nastał w kraju, Izaak musiał przeprowadzić się do Geraru, gdzie powtórzył błędne zachowanie ojca w Egipcie, co wzbudziło gniew i lęk Abimelecha, króla filistyńskiego.

Po pewnym czasie Izaak powrócił do Beer-Szeby, gdzie Bóg odnowił swe błogosławieństwo, a Izaak nawiązał przymierze z okolicznymi sąsiadami.

Następnym głównym wydarzeniem w jego życiu było pobłogosławienie synów, z czym związane było oszustwo i oddalenie Jakuba.

Izaak zmarł w Mamre w wieku 180 lat i został pochowany w jaskini Machpela.

Wersety biblijne

Rdz 21-27; 35:27-29

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)