Imiona w ST

Noe

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Odpoczynek, pocieszenie

Fakty biblijne

Wnuk Matuzalema, bogobojny i sprawiedliwy człowiek, otrzymał od Boga polecenie zbudowania arki, która byłaby schronieniem przez wyniszczającym wszystko potopem.

Jego misję przepowiedział przy narodzinach Lamech, jego ojciec.

Miał 500 lat, gdy rozpoczął wraz z synami budowę, przez ok. 100 lat ostrzegał ludzi przed klęską, jednak nie znalazł wśród nich posłuchu. Zgromadził w arce zwierzęta (po 7 par z czystych i 1 parze z nieczystych, nie nadających się do spozycia), oraz swoją rodzinę. Potop trwał przez 190 dni (40 dni opadów i 150 dni wznoszenia się wody).

Noe sprawdzał poziom wód poprzez wysyłanie ptaków (kruk i gołębica). W końcu arka osiadła na górze Ararat. Tam Noe wypuścił zwierzęta i zbudował Bogu ołtarz dziękczynny. Bóg zawarł z Noem przymierze, przypieczętowane ukazaniem się tęczy na niebie.

Noe był rolnikiem, który jako pierwszy założył winnicę, jako pierwszy również doświadczył skutków upicia się winem. Jego syn, Cham wyśmiał nagość swego ojca, dwaj pozostali synowie, Sem i Jafet uszanowali jednak ojca, za co zostali przez niego pobłogosławieni.

Noe przeżył dziewięćset pięćdziesiąt lat.

Wersety biblijne

Rdz 5:29.32; 6; 7; 8; 9; Izj 54:9; Mt 24:37-38; Łuk 17:26-27; Hbr 11:7; 1P 3:20; 2P 2:5


Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)