Imiona w ST

Saul

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Wyproszony u Boga

Fakty biblijne

Pierwszy król Izraela, wybrany przez Boga (1Sm 9,15-16; 10,1). Saul pochodził z bogatej rodziny w plemieniu Beniamina. Był przystojny, o głowę przewyższał rodaków, odznaczał się wielką siłą i sprawnością fizyczną (1Sm 9,1-2; 2Sm 1,23). Jego żona nazywała się Achinoam. Miał co najmniej siedmiu synów - najbardziej znany to Jonatan - oraz dwie córki. Na czele armii Saula stał Abner (1Sm 14,49-50; 2Sm 2,8; 21,8; 1Kn 8,33).
Ostatni sędzia w Izraelu, Samuel, był wiernym Bogu prorokiem, ale jego synowie nie szli tą samą drogą, dlatego lud znalazł pretekst, aby ustanowić nad sobą króla, jak to było u okolicznych narodów (1Sm 8,1-5). Potrzebny był sprawny przywódca, gdyż stale było zagrożenie za strony wrogich narodów: głównie Filistynów i Ammonitów (1Sm 9,16; 13,19-20).
Bóg przystał na to żądanie Izraelitów (choć było ono rodzajem Jego odrzucenia), i tak pokierował biegiem wydarzeń, by to Saul został namaszczony na króla (1Sm 9,3-19). Lud zaakceptował go. Saul podjął działanie militarne i umocnił swoją pozycję, odnosząc zwycięstwo w bitwie nad Filistynami. Oni jednak nie zrezygnowali i w obliczu nowego najazdu, Saul, chcąc pozyskać przychylność Boga, postąpił wbrew poleceniu Samuela, składając ofiarę całopalną. Tym oraz jeszcze innym aktem nieposłuszeństwa (nie wytracił doszczętnie Amalekitów), ściągnął na siebie Boży gniew i usłyszał z ust Samuela zapowiedź utraty królowania (1Sm 13,1-14).
Bóg wybrał na następcę Saula, Dawida – młodego pasterza, który przez pewien czas przebywał na dworze królewskim, grając na harfie melodie, które koiły umysł Saula opanowany przez złego ducha (1Sm 16,14-23; 17,15).
Gdy Dawid zasłynął jako pogromca Goliata, stał się obiektem zazdrości i nienawiści ze strony króla Saula. Dawid musiał ratować się ucieczką, ale Saul nie ustawał w jego ściganiu, czym zmusił Dawida do schronienia się na terenie Filistynów.
Gdy ci po raz kolejny zagrozili najazdem na Izraela, Saul szukał rady u Boga, lecz On milczał, tak iż nawet u wróżki król szukał wskazówek, co było surowo zabronione w Bożym prawie. W bitwie na górze Gilboa zginęli zarówno Saul, jak i jego trzej synowie (1Sm 31,1-7).
Saul to tragiczna postać – z jednej strony człowiek o wielkim potencjale, ale z drugiej skłonny do samowoli, czym wplątał się w szereg działań, które wzbudziły u Boga dezaprobatę, prowadzącą do odrzucenia go i obrania następcy w osobie Dawida.

Wersety biblijne

1 Sm rozdz. 9-31; 1Kron 8,33; 9,39; 10,1-14

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)