Imiona w ST

Ezechiel

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

 Znaczenie imienia: niech Bóg uczyni mocnym

Fakty biblijne

Prorok z okresu wygnania do Babilonu. Syn kapłana Buziego. Prorokował w Babilonie. Przebywał w Tel-Abib wśród wygnańców mieszkających nad rzeką Kebar. Był żonaty, nagła śmierć żony proroka była proroctwem na zniszczenie świątyni w Jerozolimie.
Trwająca ponad 20 lat działalność wśród wygnańców uwidacznia wyraźnie dwa okresy. Pierwszy trwa do 587 r. p. Ch., a więc do upadku Jerozolimy, i wtedy Ezechiel, podobnie jak Jeremiasz przepowiadał sąd Boży nad pozostałymi mieszkańcami Jerozolimy. Materiały dotyczące tego okresu zawarte są zasadniczo w rozdziałach od 1 do 24. Drugi okres rozpoczyna się wraz ze zburzeniem przez Nabuchodonozora, króla Babilonu, świętego miasta. W tym czasie Prorok staje się heroldem łaski Bożej, zmierzającej do odbudowania Jerozolimy i świątyni (Ez 33). Będąc synem kapłana Ezechiel posiadał doskonałą znajomość topografii świątyni i wszystkiego tego co się w niej działo.
Ezechiel był świadomy swej misji, wielokrotnie wyrażał się "Spoczęła na mnie ręka Pana".
Nauczał, że Bóg nie chce zguby grzesznika, ale oczekuje jego nawrócenia. Podczas wizji objawiał nienaturalne zachowania, jak padanie na ziemię, długie trwanie w znieruchomieniu, siedmiodniowy stan osłupienia, zamknięcie się w domu i utrata mowy. W swoich proroctwach był bezkompromisowy i odważny, wypowiadając kategoryczne sądy Boże.
Do najbardziej znanych wizji mozna zaliczyć dolinę wyschłych kości, wizję rydwanu Bożego, czy wizje świątyni przyszłości.

Wersety biblijne

Ks. Ezechiela

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)