Imiona w ST

Sadok

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Sprawiedliwy

Fakty biblijne

Sadok, syn Achituba był kapłanem, wraz z lewitami nosił Skrzynię Pańską. Po zdobyciu Jerozolimy przez Dawida dzielił urząd kapłański wraz z Ebiatarem, jednakże tekst biblijny sugeruje, że był bardziej od niego faworyzowany.

Podczas ucieczki Dawida przed Absalomem wrócił z Arką do Jerozolimy, stając się "uszami" Dawida, przesyłając wiadomości przez syna swego Achimaasa.

Wraz z prorokiem Natanem popierał Salomona przeciwko Adoniaszowi. Dawid nakazał Sadokowi namaścić Salomona na swego następcę. Po rozgromieniu spisku Adoniasza Salomon uczynił Sadoka jedynym kapłanem, zsyłając Ebiatara, poplecznika Adoniasza, na banicję.  Niedługo potem prawdopodobnie Sadok zmarł, gdyż za rządów Salomona nie spotykamy już o nim żadnej wzmianki, a na liście wysokich urzędników tytuł kapłański jest już udziałem jego syna Azariasza (1 Krl 4:2).

Ród Sadoka utrzymał tytuł arcykapłana aż do czasów Machabeuszy w II w. p.n.e.

Wersety biblijne

2Sm 8:17; 15:24-29; 17:15; 1Krl 1:8.26.32-45

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)