Imiona w ST

Elizeusz

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Bóg jest wybawieniem

Fakty biblijne

Elizeusz, syn rolnika Szafata z Abel-Mechola, miejscowości położonej w Dolinie Jordanu, należącej do pokolenia Issachara. Eliasz z nakazu Bożego namaścił go na proroka. Elizeusz towarzyszył Eliaszowi przez 4-6 lat. W czasie, gdy Bóg postanowił zabrać Eliasza na rydwanie ognistym do nieba, obaj wyruszyli z Gilgal do Jerycha przez Betel. W obu tych miejscach uczniowie proroccy przepowiadali porwanie Eliasza. Zasmucony Elizeusz nie chciał odstąpić od swego duchowego ojca i odprowadził go aż do Jordanu. Tam Eliasz swoim płaszczem rozdzielił wody i obiecał Elizeuszowi dwie trzecie swego ducha. Po wniebowzięciu Eliasza prorok zabrał płaszcz, który zsunął się z Eliasza i powtórzył jego cud rozdzielenia wody. Tym znakiem potwierdził przed uczniami z Jerycha, że jest następcą Eliasza.

Kolejne cuda, jakimi wsławił się Elizeusz:
1. oczyszczenie źródła w Jerychu garścią soli
2. przeklęcie 42 chłopców z Betelu, którzy naigrywali sie z jego postaci, w wyniku czego 2 niedźwiedzie wyszły z lasu i rozszarpały je
3. zaopatrzenie wojska izraelskiego w wodę
4. rozmnożenie oliwy ubogiej wdowy po uczniu prorockim
5. powicie syna przez bezdzietną kobietę z Szunem
6. wskrzeszenie syna Szunamitki
7. zapowiedź siedmioletniej suszy
8. oczyszczenie z trucizny potrawy przygotowanej dla uczniów prorockich
9. nakarmienie 100 ludzie dwudziestoma bochenkami chleba
10. uleczenie dowódcy wojsk aramejskich z trądu
11. przeniesienie trądu z Namaan na chciwego sługę, Gechaziego
12. wypłynięcie z Jordanu zgubionej podczas prac budowlanych żelaznej siekiery
13. ujawnianie tajnych planów króla Aramu królowi izraelskiemu
14. ukazanie słudze wojsk anielskich krążących wokół Elizeusza
15. porażenie ślepotą żołnierzy asyryjskich, a potem przywrócenie im wzroku
16. przepowiednia Elizeusza o sposobie śmierci sługi królewskiego, który wątpił w zapowiedź końca oblężenia aramejskiego
17. proroctwo o Chazaelu, który po zamordowaniu Ben-Hadada, króla Aramu zasiadł na jego tronie i miał być okrutny dla narodu izraelskiego.

Elizeusz był kierownikem szkół prorockich, odwiedzał je i wspierał nauczycieli. Namaścił Jehu na króla nad Izraelem. Tuż przed swoją śmiercią, będącej wynikiem ciężkiej choroby przepowiedział królowi Joaszowi trzykrotne zwycięstwo nad Ben-hadadem. Po śmierci sława Elizeusza nie gasła, zwłaszcza po zmartwychwstaniu wrzuconego do grobu proroka człowieka, którego krewni w strachu przed wojskami moabickimi porzucili.

Wersety do imienia

1 Król. 19,16; 2 Król. 2,14.19-24.; 2 Król. 3; 2 Król. 4; 2 Król. 5; 2 Król. 6,1-7.18-23; 2 Król. 7,1-20; 2 Król. 8,7-15; 2 Król. 9,1-13; 2 Król. 13,14-21

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)