Imiona w NT

Judasz

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w NT

Znaczenie imienia: Pochwalony niech będzie Bóg, Chwała Bogu

Fakty biblijne

Judasz, o przydomku Iskariota, który był prawdopodobnie wzięty z nazwy miasta Kerioth w Judei. Zapamiętany jest ze zdrady Jezusa.

Przyłączył się do uczniów Jezusa i został mianowany apostołem. Otrzymał na równi z innymi dar czynienia cudów i wypędzania demonów, nie uchroniło go to od poddania się złemu duchowi.

Był skarbnikiem w grupie apostołów, Jan w swej Ewangelii oskarżał go, że był złodziejem i sprzeniewierzał powierzone mu pieniądze.

Przed ostatnią wieczerzą paschalną Judasz postanowił wydać Jezusa arcykapłanom z dala od ludzi, przyjąwszy od nich zapłatę 30 srebrników. Szukał też sposobności ku temu, jednak Jezus, wiedząc o jego zamiarach utajnił miejsce Paschy, wskazał go również jako zdrajcę Janowi mówiąc: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Po wieczerzy Judasz, znając miejsce modlitw, które Jezus często odwiedzał z uczniami, udał się do arcykapłanów i wraz z oddziałem i sługami przyszedł do Getsemane. Tam pocałunkiem, który był umówionym znakiem, wskazał Jezusa.

Kiedy jednak doszło do sądu nad Jezusem przed rzymskim namiestnikiem Piłatem, Judasz pożałował swego czynu i chciał oddać pieniądze arcykapłanom, jednak oni ich nie przyjęli, traktując je jako zapłatę za krew.

Gdy Judasz rzucił srebrniki do świątyni, nabyli za nie pole od garncarza na cmentarz dla cudzoziemców, zwane "Polem Krwi".

Judasz nie wytrzymał wyrzutów sumienia i powiesił się.

Wersety biblijne

Mt 10:2-10; 26:14-16; 26:47-49; 27:3-10; Mk 14:10-20; 14:43; Luk 22:3-6; 22:47; Jan 12:4-6; 13:26-30; 18:2-3; Dz 1:16-20.25

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)