Imiona w ST

Mojżesz

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: wybawiony z wody

Fakty biblijne

Patriarcha, wyznaczony przez Boga na przywódcę narodu izraelskiego, wyprowadził  ich z niewoli w Egipcie i przeprowadził ich przez pustynię do Ziemi Obiecanej.
Urodzony w Egipcie, został wychowany przez córkę faraona. Gdy dorósł, był świadkiem, jak Egipcjanin znęca się nad Izraelitą. Zabił Egipcjanina i musiał uciekać na pustynię, tam zamieszkał z Madianitami. Ożenił się z córką Reuela (Jetry), człowieka, który zaprosił go do domu.

Po czterdziestu latach odosobnienia Bóg objawił się Mojżeszowi w krzewie gorejącym i nakazał mu powrót do Egiptu, by uwolnił rodaków przebywających w niewoli.Gdy faraon odmówił, przez Egipt przeszło dziesięć plag. Wtedy faraon zezwolił na odejście Izraelitom. Kiedy jednak doszło już do tego, władca Egiptu zmienił zdanie i ruszył w pościg za ludem Bożym. Jednak Bóg i w tym przypadku dopomógł Mojżeszowi, otwierając drogę poprzez Morze Czerwone.

Kiedy doszli do góry Synaj,  Mojżesz-przywódca stał się przekazicielem Prawa. Otrzymał Dziesięć Przykazań oraz instrukcje dotyczące budowy Świątyni. Gdy Izraelici zbuntowali się i zrobili sobie złotego cielca, wstawiał się za nimi u Boga. Spod góry Synaj Mojżesz poprowadził swój lud do oazy w Kadesz, skąd wysłał zwiadowców do ziem Kanaanu. Dziesięciu z nich wróciło z wieściami o żyjących tam olbrzymach, co spowodowało panikę u ludzi. Zostali za to skazani na wędrówkę po pustyni, dopóki wszyscy, którzy się zbuntowali, nie pomarli.

Niestety, grzech popełniony przez Mojżesza przy wodach Meriba uniemożliwił mu wejście do Kanaanu, mógł jedynie zobaczyć go z góry Nebo. Dał Boże przykazania nowemu pokoleniu i przekazał swe przywództwo Jozuemu.
Zmarł w krainie Moabu w wieku stu dwudziestu lat.
Według listu Judy, Możesz został później wzbudzony przez Boga i zabrany do nieba, dzięki czemu mógł pojawić się wraz z Eliaszem (który był żywcem wniebowzięty) na górze Przemienienia i rozmawiać z Jezusem o Jego nadchodzącej śmierci.

Wersety do imienia:  Wj 2:10-21; 3,1-15; rozdz. 1-35; Lb 13:16-30; Lb 20:10-12; 21:5-9; Pwt 34:1-8; Jud 1:9

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)