Imiona w ST

Nehemiasz

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

 Znaczenie imienia: Jahwe pociesza

Fakty biblijne

Syn Chakaliasza, podczaszy perskiego króla Artakserksesa I, a później namiestnik Żydów kierujący odbudową murów Jerozolimy; także pisarz biblijnej księgi noszącej jego imię (Neh 1,1-2.11; 2,1; 5,14.16).
Przebywając na dworze króla perskiego, Nehemiasz dowiedział się o wciąż nieodbudowanych murach Jerozolimy (część Żydów już powróciła z niewoli babilońskiej).
Król Artakserkses wyraził zgodę na wyjazd Nehemiasza w celu pokierowania odbudową murów. Otrzymał na ten cel potrzebne materiały i wyruszył do Jerozolimy z dowódcami wojskowymi i jeźdźcami (Neh 2,1-9).
Zaraz po przybyciu na miejsce, Nehemiasz odbył nocą rekonesans, w celu zbadania stanu zburzonych murów.
Zachęcił rodaków do przystąpienia do naprawy i odbudowy tego, co było zburzone. Odbywało się to w atmosferze wrogich sprzeciwów okolicznych ludów, którzy usiłowali powstrzymać budowniczych, co zmuszało ich do pracy i jednoczesnego ciągłego czuwania, w gotowości do walki.  
Nehemiasz rozpatrywał skargi Żydów, których wyzyskiwali różni dostojnicy; zostali oni zganieni i zobowiązani do naprawy krzywd (Neh 5,1-13).
Pomimo ciągłej opozycji wrogów (którzy m.in. słali pisma do władcy perskiego), po 52 dniach zakończono odbudowę murów. Wtedy Nehemiasz przystąpił do organizacji pracy w świątyni. Wydał też wskazówki w sprawie otwierania i zamykania bram miejskich oraz ich pilnowania (Neh 7,1-3).
Podjęto duchową odnowę polegającą na wykładaniu prawa Bożego, w czym wspierał Nehemiasza kapłan Ezdrasz (Neh 8,1-12). Następnie obchodzono Święto Szałasów, trwające 8 dni. Dokonano ogólnego wyznania grzechów Izraela, po czym ujęto je na piśmie w formie umowy, która zobowiązała lud do niezawierania małżeństw z cudzoziemcami, przestrzegania dni sabatu i wspierania służby świątynnej. Potem wybrano przez losowanie co dziesiątą osobę, by na stałe zamieszkała w Jerozolimie, w celu jej zaludnienia (Neh 10,28 do 11,1).
Dopiero wtedy odbyła się uroczystość poświęcenia odbudowanego w całości muru Jerozolimy.
Po upływie ok. 12 lat, w 32 roku panowania Artakserksesa, Nehemiasz wyjechał z Jerozolimy. Kiedy wrócił, sytuacja wśród Żydów wyglądała bardzo źle. Mocno zaniedbana była służba w świątyni, nie zachowywano należycie dnia szabatu, zawierano małżeństwa mieszane.
Nehemiasz przystąpił do naprawy zastanej sytuacji, dając przykład gorliwości dla Boga, wierności i oddania sprawie, której się podjął. Jego działania przyniosły pożądany skutek.

Wersety biblijne

Neh 2,17-20; Neh 12,27-47; Neh 13,31

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)