Imiona w ST

Amos

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Mocny, dźwigający ciężary

Fakty biblijne

Jeden z 12 proroków mniejszych, żył w ósmym wieku pne za panowania Uzjasza, króla judzkiego. Był współczesnym prorokowi Izajaszowi i Ozeaszowi.

Mieszkał w Tekoa w Judzie, ok. 6 km na południe od Betlejem, był pasterzem i hodowcą sykomor, jego skromność można zauważyć w słowach: nie jestem prorokiem, ani uczniem proroka.

Bóg powołał go, by prorokował przeciwko Izraelowi, dlatego przeprowadził się na jakiś czas do Betel, gdzie miał zatarg z kapłanem Betelu, Amasjaszem, który doniósł na niego królowi Jeroboamowi.

Amos potępiał wpierw okoliczne narody: Fiflistynów, Ammonitów i Moabitów, potem zwrócił się przeciwko Judzie, zarzucając jej odstępstwo od Boga. W Izraelu doszukał się grzechu krzywdzenia ubogich, wyniosłość, chciwość i bałwochwalstwo.

Proroctwo obejmuje pięć wizji: pierwsza przedstawia szarańczę, niszczącą ziemię Jakuba, druga płomień ognia, w trzeciej ujrzał Pana stojącego przy murze z pionem w dłoni, wszystkie oznaczały gniew Boga na Izrael.

Czwarta wizja przedstawiała kosz dojrzałego owocu i oznaczała dojrzałość Izraela do zagłady. Ostatnia, piąta, ukazywała Wszechmogącego, stojącego przy ołtarzu i nawiływała do odwrócenia się od grzechu i zwrócenia się ku Bogu, wtedy ocaleni wierni będą cieszyć się urodzajem i opieką Bożą.

Amasjasz rozkazał Amosowi spakować się i wracać do Judy. jednak Amos nie zaniechał swojego powołania. Nie jest znany czas lub sposób jego śmierci.

Wersety biblijne

Ks. Amosa 1,1; 7,10-15

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)