Imiona w ST

Aaron

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Oświecony, mówca

Fakty biblijne

Izraelita z pokolenia Lewitów, starszy brat Mojżesza i Miriam, syn Amrama i Jokebed. Urodził się w czasie niewoli Egipskiej.

Ponieważ Mojżesz nie potrafił przekonująco mówić, w jego imieniu do faraona przemawiał Aaron. Podczas całej wędrówki po pustyni był prawą ręką swojego brata. Jego misję wspierały cuda, jakie czynił przy pomocy laski, która odegrała decydującą rolę przy sporze o przywództwo, jaki rozegrał się po buncie Koracha (Ks. Liczb 17,17-25).

Był pierwszym arcykapłanem, służącym w Świątyni Pańskiej. Był odpowiedzialny za specjalny namiot, w którym oddawano cześć Bogu (Przybytek).

Podczas 40-dniowej nieobecności Mojżesza, gdy ten udał się na górę Synaj, Aaron przychylił się do żądania zniecierpliwionego ludu i uczynił bożka ze złota, któremu oddawano cześć, co spowodowało gniew Boży. Wraz z siostrą Miriam sprzeciwiał się małżeństwu Mojżesza z Kuszytką (Ks. Liczb 12,1-15).

W Kadesz dopuścił się wraz z Mojżeszem grzechu nieposłuszeństwa i pychy, gdy podczas buntu nie uwielbili Boga przy skałach w Meriba. To spowodowało, że obaj nie dotarli do Ziemi Obiecanej. Aaron zmarł na górze Hor, przekazując swój urząd kapłański swemu synowi, Eleazarowi.

Wersety do imienia

Ks. Wyjścia 4-7, 16, 17, 19, 24, 28, 30, 32, 40; Ks. Kapłańska 8-10, 16, 24; Ks. Liczb 1, 8, 16, 17, 20, 28, 33; Ks. Powtórzonego Prawa 9; Ks. Jozuego 24; I Ks. Samuela 12; II Ks. Kronik 6; Ks. Psalmów 77, 99, 106, 115, 118, 133, 13

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)