Imiona w ST

Chuszaj

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Żwawy, zwinniejszy

Fakty biblijne

Przyjaciel Dawida i jego doradca, dzięki któremu Dawid odzyskał tron po stłumieniu powstania swego syna Absaloma. Po ucieczce Dawida z Jerozolimy Chuszaj miał tam powrócić, aby wybadać, jakie są zamiary Absaloma. Miał też nakłonić syna Dawida do popełnienia błędu. Konkretnie zadaniem Chuszaja było podważenie zaufania, jakim Absalom darzył Achitofela, doradcę, który przeszedł z obozu Dawida na stronę Absaloma. Achitofel chciał, aby Absalom dał mu dowództwo nad armią. Chuszaj nalegał, aby Absalom przejął dowództwo we własne ręce. Absalom posłuchał rady Chuszaja, przekroczył Jordan, poniósł porażkę i zginął, Achitofel zaś powiesił się.

Wersety biblijne

2Sam 15-17, 1Kron 27,33

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)