Imiona w NT

Tymoteusz

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w NT

Znaczenie imienia: czciciel Boga

Fakty biblijne

Tymoteusz był wychowany w głębokiej wierze i znajomości Pism Świętych, niezwykle zaangażowany w sprawy wiary. Jego matka Eunika była chrześcijańską Żydówką, ojcem zaś Grek, wspomniana jest również jego babka Loida, jako wierząca mocno w Boga kobieta.

Paweł spotkał go w Listrze, gdzie chrześcijanie wystawili mu dobre świadectwo. Został obrzezany przez wzgląd na okolicznych Żydów, ponieważ Paweł zapragnął, by Tymoteusz mu towarzyszył w drugiej podróży misyjnej. Gdy apostoł opuścił Bereę, pozostawił tam Tymoteusza i Sylasa, aby umacniali chrześcijan.

Tymoteusz stał się bliskim współpracownikiem Pawła, który wykorzystywał go do różnych zadań,przebywał z nim w Troadzie, Macedonii, Neapolu, Filippi i w Berei. Do Koryntian Paweł pisał o Tymoteuszu jako o "umiłowanym i wiernym synem w Panu".

Do niego też wystosował dwa listy z Rzymu, pełne mądrych porad dotyczących zwierzchnictwa w Kościele.

Tymoteusz został przywódcą zboru w Efezie na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych.

Za swoje przekonania był więziony (Hbr 13:23).

Wersety biblijne

Dz 16,1-3; 17,13-15; 1 Kor 4,17; 1 Tes 1,1; 3,1-6; 1 i 2 Tm

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)