Imiona w ST

Estera

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w ST

Znaczenie imienia: Gwiazda

Fakty biblijne

Osierocona Żydówka z plemienia Beniamina, której hebrajskie imię brzmiało Hadassa – co znaczy: „mirt”. Należała do rodziny uprowadzonej z Jerozolimy do Babilonu wraz z królem Jechoniaszem (Est 2,5-7). Była córką Abichaila, stryja Mordochaja (Est 2,15). Ten starszy od niej kuzyn i zarazem opiekun należał do służby królewskiej w pałacu w Suzie za panowania króla perskiego Achaszwerosza (Kserksesa I, V w. p.n.e.) (Est 2,7; 3,2).
Kiedy Achaszwerosz oddalił królową Waszti za nieposłuszeństwo, polecił zebrać wszystkie piękne dziewice, żeby mógł spośród nich wybrać następczynię królowej. Wśród zabranych na dwór królewski panien, znalazła się też Estera. Zgodnie z zaleceniem Mordochaja nie wyjawiła, że jest Żydówką (Est 2,8.10).
Król Achaszwerosz wybrał ją na królową (Est 2,16-17). Cały czas jednak utrzymywała kontakt z Mordochajem i stosowała się do jego rad. W jego imieniu przekazała królowi informację o odkrytym przez niego spisku; spiskowcy zostali straceni (Est 2,20-23).
W tym czasie pierwszy minister króla, Haman, opracował plan zagłady Żydów we wszystkich 127 prowincjach państwa (w ten sposób chciał się zemścić na Mordochaju, który nie kłaniał mu się tak, jak on tego chciał).
Zdobył u króla upoważnienie do wydania dekretu w tej sprawie (Est 3,7-13). Mordochaj skontaktował się z Esterą, która z narażeniem życia udała się do króla, i ujawniając swoją narodowość, wyjawiła mu nikczemny plan Hamana, mający także ją pozbawić życia. Reakcja Hamana dodatkowo oburzyła króla, dlatego rozkazał go powiesić (Est 4,7 do 7,10).
Na prośbę Estery wydany został inny dekret, zezwalający Żydom walczyć o życie w dniu wyznaczonym na ich wytępienie; poprzedni dekret nie mógł być cofnięty (Est 8,3-14). Rozporządzenie królewskie i lęk przed Mordochajem, który zastąpił Hamana na stanowisku pierwszego ministra, skłoniły namiestników i urzędników w całym państwie do udzielenia Żydom pomocy, dzięki czemu ich nieprzyjaciele zostali pobici (Est 9).
Na polecenie Mordochaja, potwierdzone przez Esterę, Żydzi zaczęli corocznie obchodzić święto Purim (co znaczy "los" - bo drogą losowania był wybrany dzień ich zagłady) i przestrzegają tego zwyczaju aż po dzień dzisiejszy (Est 9,20-21.29).
Pomimo tego, że w Księdze Estery nie pojawia się imię Boże, to jednak postępowanie Mordochaja i Estery pokazuje, że oboje wiernie służyli prawdziwemu Bogu.

 

Wersety biblijne

Księga Estery

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)