Imiona w NT

Natanael (apostoł)

 kategoria: Słowniki   dział: Imiona w NT

 Znaczenie imienia: dar Boży

Fakty biblijne

Żyd pochodzący z Kany Galilejskiej [Jana 21,2]
Zapis biblijny nie sprawozdaje o jego życiu, sprzed powołania przez Jezusa.
Natanael, jako apostoł Pana Jezusa, występuje, pod tym imieniem, tylko w Ewangelii Jana.
Na listach, zawierających spis imion apostołów [Mat. 10,2-4; Mk 3,16-19, Łuk. 6,14,16 oraz Dz. Ap. 1,13] nie występuje Natanael, ale najprawdopodobniej, pozostali Ewangeliści nazywają Natanaela - Bartłomiejem.
Bartłomiej na 3 ewangelicznych listach apostołów, jest wymieniany zawsze za Filipem.
Pierwszą osobą do której skierował się Filip, by powiedzieć o Jezusie jako Mesjaszu był  właśnie Natanael, co pozwala sądzić, że Natanael i Bartłomiej to ta sama osoba.
Najprawdopodobniej Filip dobrze znał się z Natanaelem, gdyż po powołaniu przez Chrystusa, zaraz poszedł do Natanaela, by mu o Jezusie opowiedzieć [Jan 1,45].
Natanael najwyraźniej był dobrze zaznajomiony z pismami starotestamentowymi, gdyż kiedy usłyszał, że Jezus pochodzi z Nazaretu, wyraził poważną wątpliwość: „Czy z Nazaretu może być coś dobrego?” [Jan 1,46]. Zdawał sobie sprawę, że pisma nie mówią o Mesjaszu z Nazaretu.
Natanael w towarzystwie Filipa podszedł do Jezusa i usłyszał z ust Pana niesamowitą pochwałę: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu”.
Natanael jawi się jako gorliwy uczeń, który nie potrzebował wielkich dowodów, by przyjąć Jezusa.
Wystarczyło mu, że Jezus powiedział mu, że widział go pod drzewem figowym zanim Filip go zawołał, a Natanael już zaakceptował go jako Mistrza, Syna Bożego i króla Izraela. [Jan 1,48-49]
Otrzymał od Chrystusa piękną obietnicę, że ujrzy większe rzeczy niż to [Jan 1,50].
Natanael jest w gronie siedmiu uczniów, których Jezus spotkał po swoim zmartwychwstaniu nad jeziorem Tyberiadzkim, co świadczy o jego gorliwości i chęci przebywania z pozostałymi uczniami po rozczarowaniu związanym ze śmiercią Chrystusa [Jan 21,2].
Apostoła Natanaela (którego możemy najprawdopodobniej utożsamić z Bartłomiejem) widzimy w Biblii po raz ostatni w gronie pozostałych apostołów w Dz. Ap. 1,13, w sali na piętrze po wniebowstąpieniu.

 

Wersety biblijne

Mat. 10,2-4; Mk 3,16-19; Łuk. 6,14,16; J 1,45-50; 21,2; Dz. Ap. 1,13

 

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)