Słowniki

Amalekici

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Amalekici to zagorzali wrogowie Izraela, utrudniali im wyjście z Egiptu, często też walczyli z nimi w czasie ich wędrówki przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Byli spokrewnieni z Izraelitami (potomkowie Ezawa). Nomadowie, zamieszkiwali ziemie między Egiptem a ...

Ammonici

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Lud wywodzący się od Lota, bratanka Abrahama, Ben-Ammiego, innymi słowy jest spokrewniony z Izraelem. W XII w pne osiedlił się na wschód od Jordanu zajmując terytoria innego ludu zwanego Refaitami. W czasach, gdy naród żydowski był jeszcze ...

Amoryci

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne

Amoryci byli koczowniczym ludem zamieszkującym Azje Mniejszą, należą do najstarszych ludów tego regionu...

Aramejczycy

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Stanowili lud pochodzenia semickiego (Rdz 10:22). Nie był lud jednolity, lecz stanowiło go szereg plemion, które nigdy w swej historii nie skonsolidowały się, by stworzyć jedno potężne państwo. Zamieszkiwali tereny od Syrii wzdłuż Eufratu aż po ...

Asyryjczycy

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne

Starożytne państwo Semickie leżące w północnej Mezopotamii powstałe w drugim tysiącleciu przed Chrystusem...

Babilończycy

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne

Jest to państwo którego historia sięga daleko w przeszłość, słowo babilon pochodzi od słowa babel które oznacza pomieszanie...

Chetyci

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne

Biblia lokalizuje Chetytów m.in. w Hebronie, Beer-Szebie i Betel. Ezechiel twierdzi wręcz, że symboliczną matką Jerozolimy była Chetytka, w czym odzwierciedla się żywa świadomość dużej liczebności tego ludu w mieście...

Edomici

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Był to lud spokrewniony z Izraelem, pochodzili od Ezawa, brata Jakuba. Mimo tego pokrewieństwa zawsze byli wrogo usposobieni do ludu Bożego. Zajmowali tereny na południe od morza Martwego po obu stronach Araby. W czasie wędrówki po pustyni nie pozwolili ...

Elamici

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Lud zamieszkujący tereny na wschód od Babilonii ze stolicą w Suzie, tereny dzisiejszej Irańskiej prowincji Chuzestan oraz tereny do Zatoki Perskiej. Graniczyli z Sumerem, Babilonią i Asyrią. Na początku nie tworzyli jednolitego państwa lecz raczej związek ...

Filistyńczycy

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Jest to naród należący do tzw. ludów morza. Prawdopodobnie pochodzi z terenów wyspy Krety, który po zwycięskiej bitwie Faraona Ramzesa III z tzw. ludami Morza osiedlił się na wybrzeżu morza Śródziemnego, na wąskim pasie ...

Horyci

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Lud, który na początku drugiego tysiąclecia rozpoczął ekspansję na tereny północnej Mezopotamii, dotarł również  do Syrii oraz granic Egiptu. Pierwotne siedziby Horytów nie są pewne. Wzmianki o nich pochodzą z Babilonii z 2500 ...

Jebusyci

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Jebusyci to przedizraelscy mieszkańcy Jerozolimy. Był to odłam ludności kananejskiej (Biblia przedstawia ich jako potomków Kanaana), zamieszkiwali Jerozolimę i jej okolice jeszcze w czasach, gdy Izrael nie wkroczył na terytorium ziemi Obiecanej. Pod ich ...

Medowie

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Lud, który na południe od morza Kaspijskiego założył własne państwo. Ich władza u szczytu potęgi rozciągała się na wielkim obszarze, ze stolicą w Ekbatanie (dzisiejszy Hamadan) w Iranie. W skład imperium wchodziły również plemiona perskie. ...

Midianici

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Naród ten pochodzi od Abrahama i jego drugiej żony Ketury. Nie tworzył on zwartego państwa, lecz luźny związek koczowniczych plemion, zamieszkujących tereny Pustyni Arabskiej, spotkać ich można było również na pustyni Synajskiej, zapuszczali się ...

Moabici

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Jak podaje Biblia Moabici byli spokrewnieni z Izraelitami poprzez ich przodka Lota będącego bratankiem Abrahama. Zamieszkiwali tereny na wschód od Morza Martwego i na południe od potoku Arnon. Zanim jednak osiedlili się na wcześniej wspomnianym terenie ...

Nabatejczycy

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne
Plemię Arabskie które w czasach Aleksandra Wielkiego osiedliło się na terytorium Edomitów i Madianitów, gdzie stworzyli silne państwo. Ich stolicą była słynna Petra, która po wiekach zapomnienia została ponownie odkryta w 1812 ...

Persowie

 Kategoria: Słowniki, dział: Narody biblijne

Jest to lud pochodzenia prawdopodobnie indoeuropejskiego, na co wskazuje ich język...

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)