Druga Księga Kronik

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Pierwsza i Druga Księga Kronik pierwotnie stanowiły jedną księgę która w Biblii Hebrajskiej nosiła nazwę “Diwre hajjamin” co oznacza “sprawiedliwe dni”. Septuaginta podzieliła tę księgę nadając jej nazwę “Paralipomenon alfa” i “Paralipomenon beta”.

Treść:

Treścią obu ksiąg jest objawienie Boże począwszy od Adama, a zakończywszy na królu Cyrusie. Historia skupiająca okres Adama do króla Dawida zapisana jest w formie list genealogicznych, zaś od czasów Dawida przybiera postać kroniki. W dużej mierze treść tych ksiąg odpowiada treści ksiąg Samuela i treści ksiąg Królewskich, ograniczając się jednak wyłącznie do dziejów państwa Judzkiego. Przesłaniem tych ksiąg było pokazanie relacji miedzy pobożnością a pomyślnością, jak też zwrócenie uwagi na wartości religijne w dziejach narodu Izraelskiego.

Autorstwo:

Tradycja hebrajska uważa za autorów kronik Ezdrasza i jest to bardzo prawdopodobne. Świadczy za tym bardzo duże podobieństwo tychże ksiąg zarówno pod względem stylu jak i słownictwa. Poza tym końcowy tekst kronik jest jakby przerwany i kontynuowany we wstępie księgi Ezdrasza. Stąd też pogląd, że kiedyś te księgi stanowiły jedność.

Tło historyczne:

Tłem historycznym obu ksiąg jest właściwie tło zawarte w dotychczasowych księgach Biblii, począwszy od ksiąg Mojżeszowych, a skończywszy na księgach Samuelowych i królewskich. Są to w zasadzie dzieje świata, a więc olbrzymie bogactwo historii ludzkości czasów prehistorycznych i historycznych, wielkich cywilizacji i imperiów Bliskiego Wschodu, a wreszcie na ich tle - dzieje ludu Bożego.

Czas i miejsce powstania księgi:

prawdopodobnie czasy panowania króla Artakserksesa I (465-423).

Podział Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik:

Wstęp

 1. Rodowody od Adama do Izraela i Edoma: 1,1-2,2,
 2. Potomkowie Izraela: 2,3-7,40.
 3. Rodowód Beniamina: 8,1-40.
 4. Rodowody mieszkańców Jerozolimy: 9,1-34.
 5. Mieszkańcy Gibeonu: 9,35-44.

I.   Dzieje królów w Jerozolimie: 1 Kron. 10,1; 2 Kron. 9,31.

 1. Śmierć króla Saula: 1 Kron. 10,1-14.
 2. Dawid: 1 Kron. 11,1-29,30.
 3. Salomon: 2 Kron. 1,1-9,31.

II.   Królowie judzcy: 2 Kron. 10,1-36,21.

 1. Rechabeam: 10,1-12,16.
 2. Abijasz: 13,1-22.
 3. Asa: 14,1-16,14.
 4. Jehoszafat (872-848): 17,1-21,3.
 5. Jehoram (854-841): 21,4-20.
 6. Achazjasz (841): 22,1-9.
 7. Atalia - uzurpatorka (841-835): 22,10-23,21.
 8. Joasz (835-796): 24,1-27.
 9. Amazjasz (796-767): 25,1-28.
 10. Azariasz lub Uzzjasz (790-739): 26,1-23.
 11. Jotam (750-731): 27,1-9.
 12. Achaz (735-715): 28,1-27.
 13. Hiskiasz (729-686): 29,1-32,33.
 14. Manasses (696-641): 33,1-20.
 15. Amon (641-639): 33,21-25.
 16. Jozjasz (639-608): 34,1-35,27.
 17. Jehoachaz (608): 36,1-4.
 18. Jehojakim (608-598): 36,5-8.
 19. Jehojachin 598-597): 36,9.10.
 20. Sedekiasz (597-586) i upadek Jady: 36,11-21.

Zakończenie

 1. Zakończenie niewoli przez Cyrusa: 36,22.
 2. Dekret Cyrusa: 36,23.


Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)