List św. Pawła do Efezjan

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

List pierwotnie nie miał określonego adresu. Od II w. ne. uważano go za list do Efezjan.

Treść:

Treścią listu św. Pawła do Efezjan jest wzniosłe powołanie chrześcijańskie. Głównym tematem listu jest jedność w Chrystusie. Chrystus jest centralną postacią, początkiem i końcem wszystkich rzeczy.

Autorstwo:

Pawłowe autorstwo listu do Efezjan nie było kwestionowane aż do ubiegłego stulecia. Dopiero w XIX w. pojawiły się pierwsze głosy podważające to autorstwo.

Tło historyczne:

W Rzymie panował wówczas cesarz Neron (54-68). Zbytek, bezprawie i zbrodnia były na porządku dziennym. Oto okoliczności wejścia i czasu, w jakich powstał jeden z najwspanialszych listów ap. Pawła, list dotyczący wiary, powołania i jedności Kościoła oraz pokoju. Paweł napisał swój list z rzymskiego więzienia około 62 roku ne.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Autor i adresaci: 1,1.
 2. Pozdrowienie: 1,2.

I. Część doktrynalna: 1,3—3,21.

 1. Błogosławieństwo wierzących: 1,3—14.
 2. Modlitwa za Kościół: 1,15—23.
 3. Żydzi i poganie zjednoczeni w Chrystusie: 2,1—10.
 4. Objawienie tajemnicy: 3,1—21.

II. Część praktyczna: 4,1—6,20.

 1. Jedność przez dary duchowe: 4,1—16.
 2. Odnowa życia: 4,17—5,21.
 3. Stosunki w rodzinie chrześcijańskiej: 5,12—6,9.
 4. Duchowe uzbrojenie chrześcijanina: 6,10—12.

Zakończenie

 1. Informacja o Tychikusie: 6,21—22.
 2. Błogosławieństwo: 6,23—24.

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)