Drugi List św. Jana

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

W najwcześniejszych manuskryptach odnajdujemy nazwę “Drugi Jana”. Kolejność listów wynika z treści porównawczej wszystkich listów.

Treść:

Treścią Drugiego listu św. Jana jest poselstwo do “wybranej pani i jej dzieci” wyrażające radość z powodu wierności wobec prawdy, nawołujące zarazem do życia w zgodzie z przykazaniami Bożymi i ostrzegające przed zwodzicielami. List nosi charakter prywatny, osobisty i poufny.

Autorstwo:

Biblistyka współczesna przypisuje bez zastrzeżeń ap. Janowi autorstwo Drugiego listu św. Jana. Stanowisko takie jest słuszne, potwierdzone przez dowody zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Tło historyczne:

List został prawdopodobnie napisany niedługo po Pierwszym Liście św. Jana. Ap. Jan był wówczas człowiekiem w podeszłym już wieku. Pisał ten list do “wybranej pani i jej dzieci”. Wielu biblistów dopatruje się tutaj wybranej gminy chrześcijańskiej w Małej Azji. Nic zresztą nie stoi na przeszkodzie, aby list napisany został do określonej, rzeczywiście istniejącej kobiety.

Podział księgi:

Wstęp

  1. Pozdrowienie: 1.2.
  2. Błogosławieństwo: 3.

I. Poselstwo: 4—6,

  1. Radość z trwania w wierze: 4.
  2. Napomnienie: 5.6.

II. Przestroga: 7—12.

  1. Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczyeiełami: 7—11.
  2. Nadzieja szybkiego spotkania się: 12.

Zakończenie

  1. Pozdrowienia: 13.
  2. Dzieci wybranej siostry: 13.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)