Księga Malachiasza

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Księga nazwana została imieniem proroka Malachiasza (425?). Imię Malachiasz, hebr. Mal’aki, znaczy “mój wysłannik”, może również stanowić skrót hebrajskiego słowa Mal’akija, oznaczającego “wysłannik Jahwe”

Treść:

Treścią księgi jest dialog Boga z jego ludem dotyczący różnych aspektów egzystencji ludzi - powołania, opieszałości w kulcie, rozwodów, przygotowania na sąd, dziesięciny, pewności nagrody i kary. Dialogi kończą się zapowiedzią dnia Pana.

Autorstwo:

Malachiaszowe autorstwo na ogół nie jest kwestionowane. Ostatni prorok Starego Testamentu. Brak jakichkolwiek uwag na temat jego osobistego życia. Malachiasz nie podaje również żadnych określeń na temat czasu pełnienia przez siebie służby. Jest rzeczą całkiem możliwą, że księgę swą napisał ok.425 roku pne.

Tło historyczne:

Księga prawdopodobnie napisana w 425 r. pne. w czasach rządów Nehemiasza, lub wkrótce potem. Wiele lat po powrocie pierwszej fali uchodźców z niewoli babilońskiej Nehemiasz składa petycję na ręce króla Artakserksesa w sprawie odwiedzin rodaków w ojczyźnie. Tam zostaje mianowany królewskim namiestnikiem i niezwłocznie przystępuje do wielkiego dzieła reformy, które trwa 12 lat.Znaczny upadek duchowy jest prawdopodobnie przyczyną powołania Malachiasza do służby mającej na celu wezwanie ludu do nawrócenia i oddania się Bogu całym sercem.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Poselstwo Boże: 1,1.
 2. Przekazanie poselstwa przez Malachiasza: 1,1.

I. Miłość Boża do swego ludu: 1,2—5.

 1. Zaprzeczenie miłości: 1,2.
 2. Dowody miłości: 1,2—5.

II. Degeneracja życia religijnego: 1,7—2,17.

 1. Nierozróżnianie  między świętym  a  pospolitym:   1,7—10.
 2. Niewykonywanie posługi misyjnej: 1,11—12.
 3. Zaniechanie posługi kapłańskiej: 1,13—2,13.
 4. Niepraktykowanie zasad w codziennym życiu:  2,14—17.

III. Ostrzeżenie przed zbliżającym się sądem: 3,1—15.

 1. Zapowiedź dnia sądu: 3,1—6.
 2. Zarzut oszukiwania Boga: 3,7—12.
 3. Zarzut kuszenia Boga: 3,13—15.

IV. Przygotowanie się na dzień sądu: 3,16—21.

 1. Wybawienie dla bojących się Pana: 3,16—17.
 2. Zagłada niezbożnych: 3,18—21.

Zakończenie

 1. Wezwanie do przestrzegania prawa: 3,22.
 2. Zapowiedź przyjścia Eliasza: 3,23—24.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)