Pierwsza Księga Królewska

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Pierwsza i Druga Księga Królewska stanowiły pierwotnie jedną księgę, zwaną po hebrajsku “Melakim”, co znaczy “Królowie”. Stanowiły one nierozłączną całość aż do 1516 roku, kiedy to dokonano ich podziału. W Seuptuagincie natomiast nosiły nazwę “Trzeciej i Czwartej Księgi Królewskiej”. Współcześnie stosuje się tytuł “Pierwsza i Druga księga Królewska”.

Treść:

Treścią swoją obejmują bardzo długi okres historii mianowicie 410 lat, ukazując cały okres monarchii od króla Salomona do niewoli babilońskiej. Opisując kolejno wszystkich królów jak i podział królestwa na dwie niezależne monarchie. Księgi te pokazują współzależność pomiędzy posłuszeństwem woli Bożej a pomyślnością, jak również pomiędzy grzechem a upadkiem.

Autorstwo:

Dzieło to jest niewątpliwie kompilacją, już sam tekst wielokrotnie wspomina i odwołuje się do licznych ksiąg nie zachowanych do dnia dzisiejszego. Jednakże nie umniejsza to jego wartości zarówno jako księgi natchnionej jak i sprawozdaniu historycznemu. Tradycja judaistyczna przypisuje autorstwo Jeremiaszowi.

Tło historyczne:

Jest to okres, gdy do szczytu  potęgi dochodzi Asyria, by następnie w roku 612 pne. upaść. Obok niej powstaje inne imperium - Neobabilońskie, które tak samo Egipt nie rezygnuje z zakusów o kontrolę nad Palestyną. W roku 722 upada północne królestwo Izraela, zaś w roku 586 królestwo Judzkie.

Czas i miejsce powstania księgi:

Biorąc pod uwagę treść ksiąg królewskich mogły one powstać po upadku królestwa Judzkiego, jak również nie wykluczone jest, że w tym okresie mogły być ukończone.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Podeszłe lata Dawida: 1 Król. 1,1—4.
 2. Spory dynastyczne: 1 Król. 1,5—53.
 3. Śmierć Dawida (971): 1 Król. 2,1—11.

I. Panowanie Salomona (971—931): 1 Król. 2,12—11,43.

 1. Początek rządów: 1 Król. 2,12—4,34.
 2. Budowa świątyni: 1 Król. 5,1—9,9.
 3. Rządy Salomona: 1 Król. 9,10—11,43.

II. Od rozdzielenia królestwa do upadku Samarii (931—722): 1 Król. 12,1 — 2 Król. 17,41.

 1. Od Jeroboama I do Tibni (931—805): 1 Król. 12,1—16,22.
  • Król izraelski Jeroboam I (931—910): 1 Król. 12,1— 14,20.
  • Król judzki Rechabeam (931—913): 1 Król. 14,21,31.
  • Król judzki Abijjam (913—911): 1 Król. 15,1—8.
  • Król judzki Asa (911—869): 1 Król. 15,9—24.
  • Król izraelski Nadab (910—909): 1 Król. 15,25—27.
  • Król izraelski Baasza (909—886): 1 Król. 15,25—16,7.
  • Król izraelski Ela (886—885): 1 Król. 16,8.9.
  • Król izraelski Zimri (885): 1 Król. 16,10—20.
  • Król izraelski Tibni (885): 1 Król. 16,21.22.
 2. Od Omriego do Achazjasza (885—841): 1 Król. 16,24 —2 Król. 8,29.
  • Król izraelski Omri (885—874): 1 Król. 16,23—28.
  • Król izraelski Achab (874—853): 1 Król. 16,29—22,40.
  • Król judzki Jehoszafat (872—848): 1 Król. 22,41—51.
  • Król izraelski Achazjasz (853—852): 1 Król. 22,52 —2 Król. 1,17.
  • Król izraelski Jehoram (852—841): 2 Król. 1,17—8,15.
  • Król judzki Jehoram (854—841): 2 Król. 8,16—24.
  • Król judzki Achazjasz (841): 2 Król. 8,25—29.
 3. Od Jehu do Ozeasza i upadku państwa izraelskiego, czyli północnego (841—722): 2 Król. 9,1—17,41.
  • Król izraelski Jehu (841—814): 2 Król. 9,1—10,36.
  • Królowa judzka Atalia (841—835): 2 Król. 11,1—21.
  • Król judzki Joasz (835—796): 2 Król. 12,1—22.
  • Król izraelski Jehoachaz (814—798): 2 Król. 13,1—9.
  • Król izraelski Jehoasz (798—782): 2 Król. 13,10—25.
  • Król judzki Amazjasz (796—767): 2 Król. 14,1—22.
  • Król izraelski Jeroboam II (793—753): 2 Król, 14,23—29.
  • Król judzki Azariasz, czyli Uzjasz (790—739): 2 Król, 15,1—7.
  • Król izraelski Zachariasz (753—752): 2 Król. 15,8—12,
  • Król izraelski Szallum (752): 2 Król. 15,13—15.
  • Król izraelski Menachem (752—742): 2 Król. 15,16—22,
  • Król izraelski Pekachiasz (742—740): 2 Król. 15,23—26,
  • Król izraelski Pękach (752—732): 2 Król. 15,27—31.
  • Król judzki Jotam (750—731: 2 Król. 15,32—38.
  • Król judzki Achaz (735—715): 2 Król. 16,1—20.
  • Król izraelski Ozeasz (732—722): 2 Król. 17,1—41.

III. Dzieje Judy od Hiskiasza do Sedekiasza i zburzenia Jerozolimy przez Nebukadnesera {729—586): 2 Król. 18tl—29,30.

 1. Czasy reform za króla Hiskiasza (729—686): 2 Król 18,1—20,21.
 2. Czasy upadku (696—639): 2 Król. 21,1—26.
  • Król Manases (696—641): 2 Król. 21,1—18.
  • Król Amon (641—639): 2 Król. 21,19—26.
 3. Reformy króla Jozjasza (639—608): 2 Król. 22,1—23,30.
 4. Upadek królestwa judzkiego (608—586): 2 Król. 23,31— 25,21.
  • Król Jehoachaz (608): 2 Król. 23,31—34.
  • Król Jehojakim (608—598): 2 Król: 23,35—24,7.
  • Król Jehojachin (598—597): 2 Król. 24,8—16.
  • Król Sedekiasz (597—586): 2 Król. 24,17—25,21.

Zakończenie

 1. Ustanowienie Gedaliasza namiestnikiem Judei: 2 Król 25,22—26.
 2. Ułaskawienie Jehojachina (561): 2 Król. 25,27—30.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)