List św. Pawła do Rzymian

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Apostoł Paweł pisząc list do Rzymian nie nadał mu przypuszczalnie żadnej nazwy. W najstarszych manuskryptach nowotestamentowych występuje tytuł “Do Rzymian”. Późniejsze manuskrypty poszerzają nazwę listu przez opisanie “List św. Pawła do Rzymian”. Do tej tradycji nawiązują późniejsze przekłady listu.

Treść:

Treścią listu św. Pawła do Rzymian jest problematyka sprawiedliwości z wiary, jak również różne zagadnienia związane z jego planowaną podróżą do Rzymu, a także sprawy praktyczne. Myślą przewodnią listu do Rzymian jest powszechny stan grzechu ludzkości i powszechne miłosierdzie Boże, prowadzące człowieka na drogę życia, na której może otrzymać nie tylko przebaczenie, ale także uświęcenie charakteru. Drogą tą jest wiara w Jezusa Chrystusa, który umarł, zmartwychwstał i wniebowstąpił, oraz oręduje tam za nami.

Autorstwo:

Pawłowe autorstwo listu do Rzymian nigdy nie było poważnie kwestionowane przez uczonych chrześcijan ani w starożytności, ani też w naszych czasach.

Tło historyczne:

W czasach, gdy ap. Paweł pisał list do Rzymian, w stolicy imperium istniał już liczny zbór chrześcijański. Przypuszczalnie zbór ten powstał w środowisku judejskim, które istniało w Rzymie już od czasów Pompejusza. List do Rzymian został napisany przez ap. Pawła w Koryncie podczas jego ostatniego trzymiesięcznego pobytu w ramach trzeciej podróży misyjnej na początku 58 roku w czasach cesarza Nerona.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Pozdrowienie: 1,1—7.
 2. Osobiste wyjaśnienia: 1,8—15.

I. Zagadnienia doktrynalne: 1,16—11,36.

 1. Prawda  o  usprawiedliwieniu  przez  wiarę:   1,16—5,21.
 2. Prawo życia i śmierci: 6,1—8,39.
 3. Uprzywilejowane stanowisko Izraela: 9,1—11,36.

II. Praktyczne   zastosowanie   zasady   o   usprawiedliwieniu   z wiary: 12,1—15,13.

 1. Chrześcijańskie poświęcenie: 12,1.2.
 2. Chrześcijanin jako członek Kościoła:  12,3—8.
 3. Stosunek chrześcijanina do bliźnich: 12,9—21.
 4. Stosunek chrześcijanina  do władz  świeckich:  13,1—7.
 5. Chrześcijański dług miłości: 13,8—10.
 6. Bliskość powtórnego przyjścia Chrystusa:  13,11—14.
 7. Potrzeba   wzajemnej   wielkoduszności:   14,1—15,13.

III. Uwagi dodatkowe: 15,14—16,23.

 1. Wyjaśnienie motywów listu: 15,14—33.
 2. Życzenia: 16,1—16.
 3. Ostrzeżenie  przed  fałszywymi nauczycielami:   16,17—20
 4. Pozdrowienie   od  towarzyszy  i  znajomych:   16,21—23.

Zakończenie

 1. Życzenie łaski Bożej: 16,24.
 2. Doksologia:  16,25—27.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)