Pierwsza Księga Kronik

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Pierwsza i Druga Księga Kronik pierwotnie stanowiły jedną księgę która w Biblii Hebrajskiej nosiła nazwę “Diwre hajjamin” co oznacza “sprawiedliwe dni”. Septuaginta podzieliła tę księgę nadając jej nazwę “Paralipomenon alfa” i “Paralipomenon beta”.

Treść:

Treścią obu ksiąg jest objawienie Boże począwszy od Adama, a zakończywszy na królu Cyrusie. Historia skupiająca okres Adama do króla Dawida zapisana jest w formie list genealogicznych, zaś od czasów Dawida przybiera postać kroniki. W dużej mierze treść tych ksiąg odpowiada treści ksiąg Samuela i treści ksiąg Królewskich, ograniczając się jednak wyłącznie do dziejów państwa Judzkiego. Przesłaniem tych ksiąg było pokazanie relacji miedzy pobożnością a pomyślnością, jak też zwrócenie uwagi na wartości religijne w dziejach narodu Izraelskiego.

Autorstwo:

Tradycja hebrajska uważa za autorów kronik Ezdrasza i jest to bardzo prawdopodobne. Świadczy za tym bardzo duże podobieństwo tychże ksiąg zarówno pod względem stylu jak i słownictwa. Poza tym końcowy tekst kronik jest jakby przerwany i kontynuowany we wstępie księgi Ezdrasza. Stąd też pogląd, że kiedyś te księgi stanowiły jedność.

Tło historyczne:

Tłem historycznym obu ksiąg jest właściwie tło zawarte w dotychczasowych księgach Biblii, począwszy od ksiąg Mojżeszowych, a skończywszy na księgach Samuelowych i królewskich. Są to w zasadzie dzieje świata, a więc olbrzymie bogactwo historii ludzkości czasów prehistorycznych i historycznych, wielkich cywilizacji i imperiów Bliskiego Wschodu, a wreszcie na ich tle - dzieje ludu Bożego.

Czas i miejsce powstania księgi:

prawdopodobnie czasy panowania króla Artakserksesa I (465-423).

Podział Pierwszej i Drugiej Księgi Kronik:

Wstęp

 1. Genealogia od Adama do Izraela i Edoma: 1,1—2,2,
 2. Potomkowie Izraela: 2,3—7,40.
 3. Genealogia Beniamina: 8,1—40.
 4. Genealogia mieszkańców Jerozolimy: 9,1—34.
 5. Mieszkańcy Gibeonu: 9,35—44.

I.   Dzieje królów w Jerozolimie: 1 Kron. 10,1 — 2 Kron. 9,31.

 1. Śmierć Saula (1011): 1 Kron. 10,1—14.
 2. Dawid (1011—971): 1 Kron. 11,1—29,30.
 3. Salomon (971—931): 2 Kron. 1,1—9,31.

II.   Królowie judzcy: 2 Kron. 10,1—36,21.

 1. Rechabeam (931—913): 10,1—12,16.
 2. Abijasz (913—911): 13,1—22.
 3. Asa (911—869): 14,1—16,14.
 4. Jehoszafat (872—848): 17,1—21,3.
 5. Jehoram (854—841): 21,4—20.
 6. Achazjasz (841): 22,1—9.
 7. Atalia — uzurpatorka (841—835): 22,10—23,21.
 8. Joasz (835—796): 24,1—27.
 9. Amazjasz (796—767): 25,1—28.
 10. Azariasz lub Uzzjasz (790—739): 26,1—23.
 11. Jotam (750—731): 27,1—9.
 12. Achaz (735—715): 28,1—27.
 13. Hiskiasz (729—686): 29,1—32,33.
 14. Manasses (696—641): 33,1—20.
 15. Amon (641—639): 33,21—25.
 16. Jozjasz (639—608): 34,1—35,27.
 17. Jehoachaz (608): 36,1—4.
 18. Jehojakim (608—598): 36,5—8.
 19. Jehojachin 598—597): 36,9.10.
 20. Sedekiasz (597—586) i upadek Jady: 36,11—21.

Zakończenie

 1. Zakończenie niewoli przez Cyrusa: 36,22.
 2. Dekret Cyrusa: 36,23.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)