Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

W najstarszych rękopisach nazwa listu brzmi “Pierwszy do Tymoteusza”. Nazwa dłuższa powstała później. “Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza” - podobnie jak “Drugi list św. Pawła do Tymoteusza” i “List św. Pawła do Tytusa” - określany jest przez biblistów mianem listu pasterskiego. Wszystkie te listy podobne są do siebie pod względem treści i formy i zawierają oficjalne pouczenie co do urzędu pasterskiego, form organizacji kościelnej, dyscypliny i zwalczania błędów.

Treść:

Treścią Pierwszego listu św. Pawła do Tymoteusza są wskazówki dotyczące zwalczania nauczycieli błędu oraz dotyczące organizacji zboru i życia chrześcijańskiego. Myślą przewodnią listu są pouczenia i rady skierowane do młodego duchownego i biskupa, kierownika nie tylko lokalnego zboru, ale także tamtego terenu.

Autorstwo:

Treść listu wskazuje bez wątpienia na ap. Pawła jako autora. Pawłowego autorstwa dowodzą również liczne świadectwa zewnętrzne (np. Klemensa Rzymskiego, Polikarpa, Ignacego Antiocheńskiego i Hieronima) jak również świadectwa wewnętrzne, np. zgodność nauki tego listu z nauką innych listów Pawłowych. Niemniej jednak krytyka nie oszczędziła tego listu apostolskiego.

Tło historyczne:

Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza napisał ap. Paweł po swoim uwolnieniu z rzymskiego więzienia, to znaczy w przerwie między pierwszym uwięzieniem (61-63) a drugim uwięzieniem (66-67) po ponownych odwiedzinach Efezu, które miały miejsce pod koniec roku 64 ne lub na początku roku 65 ne. Ap. Paweł po wyjściu z rzymskiego więzienia, opuścił Rzym i po odwiedzeniu przypuszczalnie Hiszpanii i Krety, objeżdżał zbory Małej Azji i Grecji, które tak bardzo pragnął zobaczyć. W podróży towarzyszył mu Tymoteusz. Wśród zborów odwiedził także zbór efeski, gdzie pozostawił Tymoteusza. Sam zaś przez Troadę udał się do Macedonii i tam właśnie - w Macedonii, może w Filipach, wiosną 65 roku napisał Pierwszy list do Tymoteusza, który w tym czasie sprawował swe funkcje pasterskie w Efezie.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Przedstawienie autorskie: 1,1.
 2. Pozdrowienie: 1,2.

I. Powołanie: 1,3—20.

 1. Upoważnienie pasterskie: 1,3.4.
 2. Właściwy stosunek do prawa: 1,5—11.
 3. Doświadczenie ap. Pawła: 1,12—17.
 4. Wezwanie do służby: 1,18—20.

II. Sprawy Kościoła: 1,18—20.

 1. Prawdziwa służba Boża: 2,1—15.
 2. Urzędy kościelne: 3,1—13.
 3. Poselstwo chrześcijańskie: 3,14—4,5.

III. Służba: 4,6—6,19.

 1. Praktyczne uwagi dotyczące służby: 4,6—16.
 2. Różne aspekty duszpasterstwa: 5,1—6,19.

Zakończenie

 1. Wezwanie: 6,20.
 2. Życzenia łaski: 6,21.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)