Drugi List św. Piotra

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

W najstarszych manuskryptach tytuł listu brzmi “Drugi Piotra”. Nazwa dłuższa jest dziełem późniejszym. Kościół Aleksandryjski miał Drugi List św. Piotra w swym kanonie już ok. 200 r. ne.

Treść:

Treścią Drugiego Listu św. Piotra są problemy związane z błędami dotyczącymi bóstwa Chrystusa i Jego powtórnego przyjścia, jak również obrona nauk apostolskich. Po wstępnym pozdrowieniu, ap. Piotr zachęca do wdzięczności za łaski Boże oraz przypomina Jezusową naukę o drugiej paruzji. Potem ostrzega przed fałszywymi nauczycielami. Następnie powraca ponownie do kwestii eschatologicznych, a więc spraw związanych z powtórnym przyjściem Pana i końcem świata. Swój list ap. Piotr kończy wezwaniem do uświęcenia i duchowego wzrostu.

Autorstwo:

Od początku chrześcijaństwa trwały spory co do autora listu, jednak dowody wewnętrzne wskazują na Piotra. Są to między innymi: wzmianka o przemienieniu Pańskim, nawiązanie do innego listu, pierwsze słowa mówiące o Piotrze jako autorze. Odmienny styl i słownictwo może wskazywać na posłużenie się innym sekretarzem, niż w pierwszym liście.

Czas i miejsce powstania księgi:

Prawdopodobnie Piotr napisał list w Rzymie. Przypuszcza się że ten list został napisany po śmierci ap. Pawła, podobnie jak Pierwszy List św. Piotra.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Pozdrowienia: 1,1.2.
 2. Uwielbienie: 1,3—11.

I. Cel listu: 1,12—21.

 1. Ugruntowanie w prawdzie: 1,12—15.
 2. Osobiste świadectwo ap. Piotra:  1,16—18.
 3. Potwierdzenie Ewangelii w proroctwie:  1,19—21.

II. Ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami: 2,1—22.

 1. Fałszywi nauczyciele: 2,1—3,
 2. Potępienie   niezbożnych  i   wybawienie   sprawiedliwych. 2,4—10.
 3. Natura fałszywych nauczycieli: 2,10—22.

III. Powtórne przyjście Chrystusa: 3,1—16.

 1. Świadectwo proroków i apostołów: 3,1—2.
 2. Naśmiewcy: 3,3—7.
 3. Pewność przyjścia Chrystusa: 3,8—10.
 4. Napomnienie do świątobliwego życia: 3,11—16.

Zakończenie

 1. Wezwanie  do stateczności  chrześcijańskiej:  3,17.
 2. Wezwanie do duchowego wzrostu: 3,19.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)