Druga Księga Samuela

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Pierwotnie pierwsza i druga księga Samuela stanowiły jedną księgę zwaną w Biblii Hebrajskiej Szemuel. Dopiero w Septuagincie dokonano podziału w III w pne. na dwie oddzielne księgi. Hebrajska biblia przyjęła podział na oddzielne księgi dopiero w XVI w ne. Obecnie zarówno katolicy jak i protestanci określają je wspólnym mianem “Pierwszej księgi Samuela” i  “Drugiej księgi Samuela” natomiast w Septuagincie zwano je “Pierwszą i Drugą księgą królewską”

Treść:

Treść ksiąg Samuelowych koncentruje się na wydarzeniach obejmujących 129 lat historii Izraela, a w szczególności dzieje proroka Samuela oraz pierwszych dwóch królów Saula i Dawida, ich powołania, rządów, oraz śmierci Saula. W dziejach opisanych przez obie księgi wybija się element wychowania poprzez doświadczenia, naukę wiary i prawość.

Autorstwo:

W przeciwieństwie np. do ksiąg Mojżeszowych księgi te nie dostarczają dowodów co do ich autorstwa. Według tradycji judaistycznej autorami mieli być Samuel - pierwsze 24 rozdziały, następnie prorocy Natan i Gad. Jakkolwiek taki pogląd jest możliwy, to jednak rozsądniejszym może być przyjęcie poglądu o zbiorowym autorstwie tychże ksiąg, co w niczym nie powinno umniejszać ich natchnieniu.

Tło historyczne:

Okres 1200 do 900 pne. to okres niepokojów we współczesnym świecie. W tym czasie trwa migracja tzw “ludów morskich” z zachodu na wschód. Egipt i sąsiednie mocarstw przeżywają poważne problemy, co pozwala na stworzenie i umocnienie królestwa Izraelskiego.

Czas i miejsce powstania księgi:

Trudno jest określić kiedy dzieło powstało; według tradycji Judaistycznej powstało na wczesnych latach królestwa. Fakt ten nie wyklucza jednak późniejszej redakcji. Wielu współczesnych biblistów opowiada się za ewolucyjnym powstaniem księgi, fundamentaliści nawiązują do tradycji judaistyczno - chrześcijańskiej.

Podział księgi:

Wstęp

  1. Wieść o śmierci Saula: 1,1—16.
  2. Pieśń żałobna Dawida: 1,17—27.

I. Dawid (1011—971) królem nad Juda: 2,1—5,5.

  1. Opozycja rodu Saula do rodu Dawida: 2,1—3,39.
  2. Dawid jedynowładcą Izraela: 4,1—5,5.

II. Dawid królem nad całym Izraelem: 4,5—24,25.

  1. Wczesne lata pomyślnych rządów Dawida: 5,6—10,19.
  2. Grzech Dawida i jego następstwa: 11,1—21,22.

III. Hymny Dawida: 22,1—23,7.

  1. Psalm dziękczynny Dawida: 22,1—51.
  2. Ostatnie pouczenie: 23,1—7.

Zakończenie

  1. Rycerze Dawida i ich czyny: 23,8—39.
  2. Spis ludności i kupno klepiska Arawny: 24,1—25.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)