List św. Pawła do Filemona

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Pierwotna nazwa była krótka “Do Filemona”. Dłuższą nazwę utworzono później. Współczesne przekłady poszły za tą tradycją.

Treść:

Treścią listu św. Pawła do Filemona była sprawa Onezyma. List ap. Pawła do Filemona jest osobistym listem apostoła, traktującym o sprawach prywatnych, ale nie tylko, również o sprawach wiary i zborowych. List pokazuje stosunki panujące w pierwotnym kościele chrześcijańskim, oraz relacje istniejące między apostołami a wyznawcami.

Autorstwo:

Na korzyść Pawłowego autorstwa opowiadają się świadectwa starożytne - Orygenes, Tertulian i fragment Muratoriego. Dzisiaj bibliści chrześcijańscy powszechnie opowiadają się za ap. Pawłem jako autorem listu.

Tło historyczne:

List do Filemona jest osobistym listem ap. Pawła. Pisał go apostoł podczas swojego pierwszego uwięzienia. List został napisany w roku 62 lub 63 ne.

Czas i miejsce powstania księgi:

Wstęp

  1. Przedstawienie autorskie: 1—2.
  2. Pozdrowienie: 3.

I. Uznanie dla Filemona: 4—7.

  1. Jego miłość i wiara: 4—6.
  2. Osobiste świadectwo Pawła: 7,

II. Apel o przyjęcie Onezyma: 8—20.

  1. Okoliczności nawrócenia: 8—14.
  2. Utrata i pozyskanie: 15—16.
  3. Poręka: 17—20.

Zakończenie:

  1. Zapowiedź przybycia: 21—22.
  2. Pozdrowienia: 23—24.
  3. Życzenia: 25.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)