Księga Ezechiela

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

W Biblii Hebrajskiej nazwa księgi pochodzi od imienia jej autora “Jechezeqel”. Znaczy ono “niech Bóg uczyni mocnym”.

Treść:

Są to mowy proroka wygłaszane na obczyźnie przeciwko Judzie i obcym narodom, oraz mowy pocieszające o brzmieniu eschatologicznym, wreszcie zapowiedź odbudowy nowego Izraela, opis nowej świątyni, kultu i podział kraju. Za pośrednictwem proroka Bóg kierował gorący apel do narodu przebywającego w niewoli, aby przyjął los, jako los Bożego przeznaczenia. Poselstwa zawarte w księdze przedstawiają zamiary Boże w stosunku do swego ludu. Posiadają aspekt wychowawczy i eschatologiczny.

Autorstwo:

Aż do końca ubiegłego stulecia autentyzm i kanoniczność księgi Ezechiela nie były poważnie kwestionowane. Na początku XX w. pojawiły się pewne opinie krytyczne, lecz nie zyskały powszechnego uznania. Dzisiejsza biblistyka nadal stoi na tradycyjnym stanowisku autorstwa Ezechiela, choć przyjmuje się elementy pracy redakcyjnej współczesnych mu lub późniejszych redaktorów. O samym proroku wiemy tylko tyle, iż nazywa siebie kapłanem, synem Buziego (1,3). Zaliczony był do “książąt i ludu rycerskiego” (2 Król.24,14), który za czasów Jechojachina w roku 597 pne poszedł do niewoli. Powołany na urząd proroka w młodym wieku; w przeciwieństwie do Jeremiasza miał żonę, lecz ta zmarła mu niespodziewanie(24,1). O jego życiu osobistym prawie nic nie wiemy.

Tło historyczne:

Okres zależności politycznej Judei od Babilonu. Na tronie zasiadają kolejno Jehojakim, Jechojachin i Sedekiasz. W jedenastym roku sprawowania władzy przez ostatniego następuje ostateczny upadek Judy. Resztki ludu zostały uprowadzone do niewoli, świątynię spalono, a miasto uległo zburzeniu.

Czas i miejsce powstania księgi:

piąty rok niewoli króla Jechojachina, tj. 593/592 pne w Babilonii.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Widzenie nad Kedar: 1,1:
 2. Czas widzenia (5 dzień 4 mies. 5 rok): 1,2.

I. Proroctwo o sądach Bożych dotyczących Izraela: 1,3—24,27.

 1. Pierwsza część: 1,3—7,25.
  • Powołanie Ezechiela: 1,3—3,11.
  • Rozpoczęcie działalności prorockiej: 3,12—7,27.
 2. Druga część: 8,1—19,14 (5 dzień 6 mieś. 6 rok),
  • Seria proroctw oglądanych duchowo w Jerozolimie: 8,1—11,25.
  • Dwa symboliczne znaki: 12,1—20.
  • Ujawnienie przyczyn kaźni Bożej: 12,21—14,23.
  • Różne podobieństwa: 15,1—19,14.
 3. Trzecia część: 20,1—23,49 (10 dzień 5 mies. 7 rok).
  • Opowiadanie o buncie Izraela: 20,1—49.
  • Dwa różne obrazy dotkliwych klęsk: 21,1—32.
  • Wykaz grzechów Jeruzalemu i postępująca kaźń Boża: 22,1—31.
  • Historia apostazji: 23,1—49.
 4. Czwarta część: 24,1—27 (10 dzień 10 mies. 9 rok).
  • Podobieństwo o garncu: 24,1—14.
  • Śmierć żony Ezechiela: 24,15—27.

II. Proroctwo o obcych narodach: 25,1—32,32.

 1. Pierwsza część: 25,1—28,20 (obejmuje przypuszczalnie również 9 rok).
  • Seria proroctw dotyczących sąsiednich narodów Izraela: 25,1—17.
  • Proroctwo o Tyrze: 26,1—28,19.
  • Proroctwo przeciw Sydomowi: 28,20—26.
 2. Druga część — proroctwa dotyczące Egiptu (29,1—32,32).
  • Pierwsza wizja: 29,1—16 (12 dzień 10 mies. 10 rok).
  • Druga wizja: 29,1—21 (1 dzień 1 mieś. 27 rok).
  • Trzecia wizja: Egipt i jego sprzymierzeńcy: 30,1—19 (obejmuje przypuszczalnie 9 rok).
  • Czwarta wizja — Walki Babilonu z Egiptem: 30, 20—26 (7 dzień 1 mies. 11 rok).
  • Piąta wizja — pomyślność Egiptu i upadek Asyrii: 31,1—18 (1 dzień 3 mies. 11 rok).
  • Szósta wizja — narzekania nad Egiptem: 32,1—16 (15 dzień 12 mies. 12 rok).
  • Siódma wizja — Egipt wśród innych upadłych narodów: 32,1—32 (1 dzień 12 mies. 12 rok).

III. Proroctwo o miłosierdziu Bożym nad Izraelem: 33,1—48,35.

 1. Pierwsza część: 33,1—39,29 (5 dzień 10 mieś. 12 rok).
  • Odnowa: 33,1—20.
  • Przybycie zbiega donoszącego o upadku Jerozolimy: 33,21—39.
  • Zganienie pasterzy Izraela: 34,1—31.
  • Proroctwo przeciw Edomowi: 35,1—15.
  • Proroctwo do gór Izraelskich: 36,1—38.
  • Proroctwo o wyschłych kościach: 37,1—28.
  • Proroctwo przeciwko Gogowi i Magogowi: 38,1—39,29.
 2. Druga część: 40,1—48,35 (10 dzień, początek marca, 25 rok).
  • Świątynia: 40,1-13,27.
  • Rytuał świątynny: 44,1—47,12.

Zakończenie (podział kraju).

 1. Granice i podział ziemi obiecanej: 47,13—23.
 2. Podział ziemi między plemiona: 48,1—35.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)