Pierwszy List św. Piotra

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

List ten w najstarszych rękopisach nosi krótką nazwę “Pierwszy Piotra”. Pierwszy List św. Piotra jest drugim z kolei listem powszechnym Nowego Testamentu. Nie jest bowiem adresowany do poszczególnej osoby czy określonego zboru, lecz do Kościoła chrześcijańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wiernych znajdujących się w Azji Mniejszej.

Treść:

Treścią Pierwszego Listu św. Piotra jest - jak stwierdza - “przypominanie i upewnienie, że taka jest prawdziwa łaska Boża”. Upomnienie dotyczy dążenia do osobistej świętości, miłości i odrodzenia oraz posługi w powszechnym kapłaństwie wierzących. Następnie upomnienie koncentruje się na stosunkach z bliźnimi - wobec pogan, władz, w zakresie życia rodzinnego, a wreszcie dotyczy spraw życia w obliczu sądu Bożego, w związku z czym ap. Piotr zachęca do miłości, gościnności oraz radosnej służby nawet w czasie trudności i pokus szatana.

Autorstwo:

Współczesna biblistyka uznaje Piotrowe autorstwo Pierwszego Listu św. Piotra. Przemawiają za tym zresztą sprawdziany wewnętrzne jak i zewnętrzne.

Tło historyczne:

Prawdopodobnie list został napisany w Rzymie, na co wskazuje termin “Babilon”, powszechnie stosowany do Rzymu. Można stąd wnioskować, że napisany został pod koniec życia ap. Piotra. Charakterystyczne wzmianki o wrogim nastawieniu do chrześcijan, pozwalają wnioskować, że list napisany został za panowania Nerona, w czasie prześladowań, które jak wiadomo, rozpoczęło się w ok. r.64 ne. i trwało aż do śmierci ap. Pawła i ap. Piotra. Pierwszy List św. Piotra mógł powstać ok. 65 - 67 roku ne.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Pozdrowienie: 1,1.2.
 2. Uwielbienie Boga i Chrystusa: 1,3—9.
 3. Oczekiwanie  zbawienia  przez  patriarchów i  proroków. 1,10—12.

I. Powołanie: 1,13—2,10.

 1. Życie godne powołania: 1,13—25.
 2. Powszechne   kapłaństwo   świętych:   2,1—10.

II. Życie chrześcijańskie: 2,1—3,13.

 1. Przykładne życie wśród pogan: 2,11—17.
 2. Poselstwo do sług: 2,18—25.
 3. Poselstwo do małżonków: 3,1—7.
 4. Napomnienie do jedności wierzących: 3,8—12.

III. O cierpieniu: 3,13—4,19.

 1. Cierpienie jest przywilejem: 3,13—22.
 2. Szlachetne życie: 4,1—6.
 3. Trzeźwość i miłość: 4,7—11.
 4. Wytrwanie w prześladowaniach: 4,12—19.

IV. Poselstwo do wspólnoty kościelnej: 5,1—11.

 1. Poselstwo do starszych: 5,1—4.
 2. Poselstwo do młodszych: 5,5.
 3. Poselstwo do ogółu wyznawców: 5,6—11.

Zakończenie:

 1. Okoliczności powstania listu: 5,12.
 2. Pozdrowienia: 5,13—14.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)