Księga Rut

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Nazwę księga otrzymała od imienia głównej bohaterki, moabitki Rut. Imię to pochodzi prawdopodobnie od słowa raah i oznacza “patrzeć za kimś”, “towarzyszyć komuś”, może również oznaczać “przyjaciółkę” lub “przyjaźń”.

Treść:

Księga Rut to utwór historyczno - epicki o charakterze poetyckim. Opowiada o pełnej szacunku miłości młodej wdowy do swojej teściowej. Jako Moabitka, Rut przyjęła wiarę Noemi, udała się wraz z nią do Judy i została żoną izraelskiego szlachcica Booza, stając się prababką Dawida. Głównym celem księgi jest informacja dotycząca przodków Dawida, jednego z największych królów Izraela, z którego linii genealogicznej urodził się Mesjasz, Chrystus. Rut przedstawia piękny obraz szlachetnej i bogobojnej kobiety i źródło błogosławieństwa dla wzorcowej rodziny.

Autorstwo:

Poglądy na autorstwo są podzielone. Jednym z nich jest stwierdzenie, iż księga została napisana dopiero w czasach powygnaniowych, tj. w czasach Ezdrasza i Nehemiasza. Jednak skrupulatne studia prowadzone przez biblistów doprowadziły do przekonania, że księga postała w czasach przedwygnaniowych, zaś forma literacka wskazuje na wczesne lata panowania Dawida. Tradycja hebrajsko- talmudyczna twierdzi natomiast, że autorem jej był Samuel.

Tło historyczne:

Porównanie genealogii księgi Rut z genealogią Mateusza (1,5) prowadzi do wniosku, że matką Booza była Rahab. Fakt ten wskazywałby na to, że wydarzenia mogły mieć miejsce we wczesnym  okresie sędziów, zaś Józef Flawiusz jest zdania, że było to w czasach Helego. Betlejem wspomniane w księdze to prawdopodobnie Betlejem judzkie(1,1.2).

Podział księgi:

Wstęp

 1. Głód w kraju: 1,1.
 2. Emigracja: 1,1.2.

I. Pobyt w ziemi Moabskiej: 1,3—18.

 1. Noemi traci męża i dwóch synów: 1,3—5.
 2. Plan Noemi powrotu do Judy: 1,6—14.
 3. Rut decyduje się iść z Noemi: 1,15—18.

II. Ponownie w Izraelu: 1,19—3,18.

 1. Powrót i przybycie do Betlejem: 1,19—22.
 2. Spotkanie Rut z Boozem: 2,1—23.
 3. Noemi układa przyszłe życie Rut: 3,1—18.

III. Małżeństwo Rut i Booza: 4,1—22.

 1. Nabycie dziedzictwa Elimelecha: 4,1—8,
 2. Kontrakt kupna: 4,9—12.
 3. Małżeństwo: 4,13—17.

Zakończenie

 1. Rodowód Booza: 4,18—21.
 2. Potomkowie Booza: 4,21—22.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)