Pierwszy List św. Pawła do Koryntian

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Nazwa listu “Do Koryntianian” znajduje się w najstarszym manuskrypcie listów apostolskich, pisanych ok. III w. ne. Obecna nazwa właściwie do niej nawiązuje i brzmi “Pierwszy list św. Pawła do Koryntianian”.

Treść:

Treścią Pierwszego listu św. Pawła do Koryntianian są sprawy dotyczące zboru korynckiego związane z jego potrzebami duchowymi i wzrostem. Apostoł Paweł udziela nagany z powodu uchybień w wierze, będących powodem trudności zborowych. List zawiera także instrukcje, wyjaśnienia i rady, dotyczące nie tylko polepszenia stosunków zaistniałych w zborze, ale także szeregu spraw praktycznych. Obok nagany występuje również serdeczność i współczucie. Nad wszystkim powinna jednak dominować chrześcijańska miłość, której Apostoł poświęcił cały 13 rozdział listu.

Autorstwo:

Pawłowe autorstwo Pierwszego listu do Koryntianian jest powszechnie uznane.

Tło historyczne:

Zbór koryncki został zorganizowany przez ap. Pawła podczas jego drugiej podróży misyjnej. Apostoł przybył do Koryntu jesienią roku 51 i pozostał tam przez półtora roku. Pod nieobecność ap. Pawła trwającą aż 6 lat podupadło życie w zborze korynckim. Korynt to miasto portowe położone na przesmyku Istmus, łączącym Peloponez z resztą Grecji. Ówczesny Korynt określa się mianem “Paryża starożytności”. W Koryncie była również liczna wspólnota żydowska posiadająca własną synagogę. Pierwszy list św. Pawła do Koryntianian został napisany w Efezie na wiosnę roku 57 ne.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Pozdrowienia: 1,1—3.
 2. Uznanie dla duchownego wzrostu wierzących:   1,4—9.

I. Nagany dla zboru: 1,10—6,20.

 1. Rozerwanie: 1,10—4,21.
 2. Nierząd i kazirodztwo: 5,1—13.
 3. Zagadnienie procesowania się: 6,1—20.

II. Odpowiedź na kwestie powstałe u Koryntian: 7,1—10,53.

 1. Instrukcje i rady dotyczące małżeństwa: 7,1—40.
 2. Wyjaśnienie dotyczące pokarmów ofiarowanych bałwanom: 8,1—10,53.

III. Godne zachowanie się chrześcijan: 11,11—14,40.

 1. Niewiasta i odkrywanie głowy: 11,1—16.
 2. Właściwe  obchodzenie  Wieczerzy  Pańskiej:   11,17—34.
 3. Znaczenie darów duchownych: 12,1—14,40.

IV. Prawda o zmartwychwstaniu: 15,1—58.

 1. Pewność zmartwychwstania: 15,1—34.
 2. Literalny charakter zmartwychwstania: 15,35—50.
 3. Zmartwychwstanie przy przyjściu Jezusa: 15,51—58.

Zakończenie: 16,1—24.

 1. Zbiórka na ubogich: 16,1—4.
 2. Sprawy osobiste: 16,5—12.
 3. Życzenia i pozdrowienia: 16,13—24.


 4. Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

  www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)