Księga Daniela

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Nazwa “ Księga Daniela” pochodzi od imienia jej głównego bohatera i zarazem autora - proroka Daniela żyjącego i działającego VI w. pne.

Treść:

Treść księgi można podzielić na dwie części, pierwsza zawiera w sobie informacje w jaki sposób Daniel dostał się na dwór króla babilońskiego, jego dzieje, oraz wiadomości historyczne dotyczące ówczesnej Babilonii. W drugiej części prorok Daniel przekazuje poprzez sny i widzenia panoramę wieków od czasów mu współczesnych aż po kres historii świata. Księga ta w sposób szczególny ukazuje Bożą moc nad narodami, władcami, jak i każdą jednostką z osobna. W sposób szczególny zaś ukazana jest zdolność do wyratowania wiernego mu człowieka z każdej nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji.

Autorstwo:

Autorem według tekstu biblijnego, jak i szczególności na podstawie słów samego Chrystusa jest prorok zwany Danielem, uprowadzony z Jerozolimy w 605 r, pne. przez wojska babilońskiego króla do Babilonii, gdzie też przez kilkadziesiąt lat swego życia pełnił najwyższe urzędy na dworze ówczesnych panujących zarówno w Babilonii jak i Persji. Oprócz tego tradycyjnego przekonania przez wszystkie wieki chrześcijaństwa było i jest wiele osób które przesuwają czas powstania księgi o kilka stuleci do czasów Machabeuszy tj. do II w. pne. Pogląd ten został zapoczątkowany przez rzymskiego obrońcę nauk pogańskich Porfirjusza.

Tło historyczne:

Księga ta powstaje w bardzo trudnej dla Izraelitów sytuacji rok 605 pne. Jest to rok utraty przez Żydów suwerenności po zdobyciu przez wojska Nabuchodonozora Jerozolimy. Przez następne 20 lat rządzą królowie którzy winni są posłuszeństwo Babilończykom. Ta sytuacja zmienia się poprzez bunt króla Sedekiasza, który doprowadza do zagłady miasta i deportacji ludności poza granice kraju na teren państwa Babilońskiego, które mimo swej potęgi długo nie będzie już istniało. Najechane złupione i pokonane przez perskiego króla Cyrusa przestaje istnieć. W ten sposób deportowani wcześniej na te tereny Żydzi trafiają pod władzę nowej potęgi jaką są Persowie i sprzymierzeni z nimi Medowie.

 

Podział księgi:

Wstęp

 1. Najazd Nebukadnesara: 1,1—2.
 2. Wybór młodzieńców szlachetnego rodu: 1,3—4.

I. Część historyczna: 1,5—6,29.

 1. Edukacja dworska Daniela i jego towarzyszy:  1,5—21.
 2. Pierwszy sen Nebukadnesara: 2,1—49.
 3. Wybawienie trzech młodzieńców z pieca: 3,1—33.
 4. Drugi sen Nebukadnesara: 4,1—34.
 5. Uczta Belsazara i koniec monarchii babilońskiej: 5,1—39.
 6. Wybawienie Daniela z dołu lwiego: 6,1—29.

II. Część prorocka: 7,1—12,13.

 1. Pierwsza wizja (550/49 przed Chr.): 7,1—28.
 2. Druga wizja (548/47): 8,1—27.
 3. Trzecia wizja (539/38): 9,1—27.
 4. Czwarta wizja (537/36): 10,1—12,7.

Zakończenie

 1. Ostatnie pytanie Daniela: 12,8.
 2. Odpowiedź Boża: 12,9—13.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)