Księga Abdiasza

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Księga została nazwana imieniem proroka Abdiasza, którego poselstwo zawiera. Imię to (hebr. Obadja) znaczy tyle, co “sługa Jahwe”. Księga jest najmniejszą księgą Starego Testamentu, liczy bowiem zaledwie 21 wierszy.

Treść:

Treścią księgi jest mowa proroka zapowiadająca różne klęski, jakie spadną na Edom i doprowadzą go do całkowitej zagłady. Dla Edomu będzie to dzień odpłaty, a dla Jakuba - dzień ocalenia i wywyższenia.

Autorstwo:

Autorstwo nie jest kwestionowane. Choć imię Abdiasz nosi wiele postaci Starego Testamentu, to jednak nie można ich utożsamiać z autorem tej proroczej księgi. Ze wzmianek o południowym królestwie, tj. Judy można wnioskować, że stamtąd właśnie pochodził Abdiasz i z tym terenem związana była jego prorocka działalność.

Tło historyczne:

Ponieważ Abdiasz nie wymienia żadnych królów, datę powstania musimy określić na podstawie kryteriów zawartych w jej treści. Dzięki wzmiance na temat złupienia Jerozolimy w którym brali udział Edomici można wysnuć dwa poglądy: pierwszy, iż chodzi tu o złupienie Jerozolimy przez Filistynów i Edomitów za panowania Jorama (852-841), kiedy to “Edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa Judy”(2Król.8,20-22). Fakt ten umieszczałby służbę Abdiasza na IX w pne. Drugi pogląd zakłada, iż chodzi tu o klęski, jakie spadły na Judę w czasie najazdu Babilończyków i zburzenie Jerozolimy w 586r. pne. Podobieństwo między wzmianką Abdiaszową i Jeremiaszową o Edomitach (Jer. 9,7-22) oraz Ezechielową (Ezech.25,12-14) skłania raczej do przyjęcia poglądu drugiego o późniejszej dacie powstania księgi.

Podział księgi:

Wstęp

  1. Wizja: 1,1.
  2. Wezwanie narodów do walki: 1,1.

I. Przepowiednia o klęsce Edomu: 2—9.

  1. Pycha Edomu: 2—4.
  2. Klęska Edomu: 5—9.

II. Niegodziwość nie popłaca: 10—16.

  1. Nienawiść Edomu do Hebrajczyków: 10—14.
  2. Zniweczenie Edomu w dniu Pana: 15.16,

III. Triumf i odnowa Izraela: 17—20.

  1. Ocalenie Izraela: 17—18.
  2. Odzyskanie panowania: 19.20.

Zakończenie.

  1. Prawo sądzenia: 21.
  2. Panowanie Boga-Jahwe: 21.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)