List św. Pawła do Galacjan

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

W najstarszych manuskryptach list nosi nazwę “Do Galacjan”. Dłuższa nazwa jest pochodzenia późniejszego.

Treść:

Treścią listu św. Pawła do Galacjan jest kontrowersja wiary i uczynków, Ewangelii i Prawa. List wyjaśnia, co Bóg uczynił dla zbawienia człowieka przez Chrystusa i obala tezę o możności dostąpienia usprawiedliwienia przez uczynki. Zbawienie jest darem od Boga.

Autorstwo:

Pawłowe autorstwo listu do Galacjan nigdy nie było poważnie zakwestionowane. Ojcowie Kościoła znali ten list Pawła i potwierdzają jego autorstwo. Dowody wewnętrzne listu wskazują na ten sam co w innych listach Pawła charakter treściowy.

Tło historyczne:

Podczas pierwszej podróży misyjnej przypadającej na lata 45-47 ne. Ap. Paweł i Barnaba założyli zbory w Antiochii Pisdyjskiej, Ikonii, Listrze i Derbe, czyli w Galacji Południowej. List został napisany w Koryncie pod koniec roku 57 lub na początku roku 58 ne. Powodem napisania tego listu było duchowe niebezpieczeństwo zagrażające zborom galackim składającym się w głównej mierze z nawróconych pogan ze strony fałszywych nauczycieli, rekrutujących się z konwertytów żydowskich.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Apostolski autorytet ap. Pawła: 1,1—5.
 2. Przyczyna i cel napisania listu: 1,6—10.

I. Paweł broni swego apostolatu: 1,11—2,14.

 1. Prawdziwość swego nawrócenia: 1,1.
 2. Uznanie przez innych apostołów Pawiowego interpretowania Ewangelii: 2,1—14.

II. Wiara przeciw legalizmowi: 2,15—3,29.

 1. Judeochrześcijanie a wiara w Chrystusa: 2,15—21.
 2. Przymierze Abrahama obejmowało pogan: 3,1—14.
 3. Stosunek Prawa do przymierza Abrahama: 3,15—29.

III. Chrześcijańska wolność od zakonu: 4,1—31.

 1. Od niedoskonałości zakonu do  doskonałości Ewangelii: 4,1—7.
 2. Nierozważny kierunek w kościele galackim: 4,8—31.

IV. Moralne i duchowe napomnienia: 5,1—6,10.

 1. Niewola legalizmu niezgodna z wolnością Chrystusową: 5,1—12.
 2. Wolność chrześcijańska to nie swawola moralna: 5,13—26.
 3. Miłość braterska wypełnieniem Prawa: 6,1—10.

Zakończenie

 1. Nowe stworzenie: 6,11—18.
 2. Napomnienie i błogosławieństwo: 6,17—18.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)