Księga Jozuego

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Zarówno protestanci jak i katolicy zgodnie używają nazwy “Księga Jozuego”. W Hebrajskiej Biblii znajdujemy ją pod nazwą “Jehoszua” co jest odpowiednikiem polskiego imienia Jozue. Natomiast septuaginta  nazywa tą księgę “Josuos hyios Nune”, - co znaczy “Jezus syn Nuna”. Imię Jozue oznacza w Języku Hebrajskim “Jahwe jest zbawicielem”, późniejsze brzmienie tego imienia to Jezus.

Treść:

Treścią tej księgi jest kontynuacja dziejów Izraela po śmierci Mojżesza. Relacjonuje historie przejścia przez Jordan, podboju Kanaanu pod wodzą Jozuego, oraz podział podbitych ziem. Kończy natomiast się pożegnalną mową Jozuego, oraz dodatkiem mówiącym o jego śmierci. Czytając tą księgę trzeba dostrzec wierność Boga w wypełnianiu wcześniej danych obietnic.

Autorstwo:

Najstarsze świadectwa zarówno żydowskie jak i chrześcijańskie zgodnie uznają że autorem tej księgi jest Jozue. Obecnie pojawiają się poglądy, iż to nie Jozue jest autorem, ponieważ księga kończy się opisem śmierci Jozuego, aczkolwiek żydowska tradycja za autora owego problematycznego fragmentu uważa Eleazara syna Aarona.

Tło historyczne:

Okres opanowywania Palestyny przez wychodźców z Egiptu był okresem bardzo sprzyjającym, gdyż potęga Egiptu zaczęła w tym czasie maleć, zaś kolejni władcy byli bardziej zainteresowani sprawami wewnętrznymi swego państwa niż tym, co działo się na jego wschodnich rubieżach. Sam Kanaan podzielony był na liczne drobne królestwa, Syria przechodziła przez okres wewnętrznego rozkładu, a Filistyńczycy nie osiedlili się jeszcze na obrzeżach Palestyny.

Czas i miejsce powstania księgi:

Uznając czas wyjścia Izraela z Egiptu na XV w pne., czas podboju Kanaanu i spisanie przez Jozuego księgi przypada na początek XIV w pne. możliwe jednak jest, że została napisana już pod koniec XV wieku pne.

Podział księgi:

Wstęp:

 1. Przekroczenie Jordanu: 1,1—4,24.
 2. Przygotowanie do podboju: 5,1—15.

I. Podbój Kanaanu: 6,1—12,24.

 1. Upadek Jerycha: 6,1—27.
 2. Kampania przeciw miastu Haj: 7,1—8,35.
 3. Ugoda z Gibeonitami: 9,1—27.
 4. Konfederacja królów kanaańskich: 10,1—27.
 5. Dalsze podboje: 10,28—12,24.

II. Podział kraju: 13,1—22,34.

 1. Przydziały plemienne: 13,1—19,51.
 2. Ustanowienie miast ucieczki: 20,1—9.
 3. Miasta przeznaczone dla Lewitów: 21,1—45.
 4. Plemiona Transjordanii: 22,1—34.

Zakończenie

 1. Mowa pożegnalna Jozuego: 23,1—24,28.
 2. Śmierć Jozuego: 24,29—32.
 3. Śmierć Eleazara: 24,33.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)