List św. Jakuba

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

List św. Jakuba, występujący w jednym z najstarszych rękopisów biblijnych i w Kodeksie Synajskim nie posiada w ogóle nazwy, lecz jedynie następującą wzmiankę umieszczoną na końcu “List Jakuba”. Późniejsze rękopisy określają ten list jako “powszechny”, gdyż skierowany został nie do jednostki, lecz do ogółu chrześcijaństwa. List św. Jakuba określony został przez Euzebiusza, historyka kościelnego, jako pierwszy z listów katolickich, czyli “powszechnych”. Listy katolickie tj. listy od Jakuba do Judy włącznie zamieszczone były przed listami św. Pawła.

Treść:

Treścią listu św. Jakuba są ogólne zasady praktycznego życia chrześcijańskiego. List zwraca uwagę na rezultaty żywej wiary chrześcijańskiej. Z naciskiem wykazuje różnice między wiarą prawdziwą, a fałszywą. Podkreśla znaczenie wiary żywej popartej czynami chrześcijańskiego życia i służby.

Autorstwo:

Nie jest rzeczą łatwą ustalić autora Listu św. Jakuba. Nowy Testament przytacza kilka osób noszących to imię. Jakub, syn Zebedeusza i Salomei, Jakub, syn Alfeusza, obaj byli apostołami. Wspomniane jest też w Nowym Testamencie imię Jakuba jako ojca jednego z apostołów, mianowicie Judasza lub Judy Jakubowego, oraz  oraz imię Jakuba syna Kleofasa i Marii. Imię Jakuba nosił również „brat Pański". Kierownicze stanowisko w prazborze jerozolimskim piastował od początku Jakub, syn Zebedeusza, zwany także Jakubem Większym. W roku 44 po Chr. został on ścięty na rozkaz Heroda Agrypy I. Potem miejsce jego zajął inny Jakub, zwany także „Jakubem Mniejszym". Najprawdopodobniej ten właśnie Jakub — Jakub Mniejszy — był autorem Listu św. Jakuba.

Tło historyczne:

Prawdopodobnie list został napisany w Palestynie w roku 44 po Chr., a więc roku, w którym został ścięty Jakub Większy, brat Jana, lub w terminie nieco późniejszym, a w każdym bądź razie przed śmiercią Jakuba Mniejszego, tj. w 62 roku. Dowody wewnętrzne wskazują na wczesną datę napisania listu. W liście np. nie ma wzmianki o większej grupie poganochrześcijan. Synagoga stanowiła nadal kościół centralny, chociaż chrześcijaństwo już się rozkrzewiło i zjednało sobie wielu zwolenników wśród pogan.

Czas i miejsce powstania księgi:

Wstęp

 1. Przedstawienie autorskie: 1,1.
 2. Pozdrowienie: 1,1.

I. Pokusy: 1,2—18.

 1. Potrzeba cierpliwości i mądrości: 1,1—8.
 2. Wytrwałość w poniżeniu i wywyższeniu: 1,9—12.

II. Dowód prawdziwej religii: 1,19—27.

 1. Słuchanie raczej niż mówienie: 1,19—22.
 2. Słuchać i czynić: 1,23—27.

III. Ostrzeżenie: 2,1—5,6.

 1. Przeciwko wyróżnianiu ludzi: 2,1—13.
 2. Przeciwko mówieniu o posiadaniu wiary: 2,14—26.
 3. Przeciwko nadużywaniu języka: 3,1—18.
 4. Przeciwko zwalczaniu się wzajemnemu:  4,1—17.
 5. Przeciwko wyzyskowi: 5,1—6.

Zakończenie

 1. Potrzeba cierpliwości: 5,7—11.
 2. Potrzeba umiaru: 5,12—13.
 3. Znaczenie modlitwy: 5,14:—18.
 4. Znaczenie duszpasterstwa: 5,19.20.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)