Drugi List św. Pawła do Tymoteusza

 kategoria: Opisy ksiąg

Nazwa:

Pierwotny tytuł był krótki “Drugi do Tymoteusza”. Nazwa dłuższa powstała później. “Pierwszy list św. Pawła do Tymoteusza” - podobnie jak “Drugi list św. Pawła do Tymoteusza” i “List św. Pawła do Tytusa” - określany jest przez biblistów mianem listu pasterskiego. Wszystkie te listy podobne są do siebie pod względem treści i formy i zawierają oficjalne pouczenie co do urzędu pasterskiego, form organizacji kościelnej, dyscypliny i zwalczania błędów.

Treść:

Treścią Drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza jest nadzieja zbawienia i sprawy osobiste Apostoła. List ten nazwany został przez biblistów ostatnią wolą, testamentem wielkiego Apostoła Narodów. Napisał go dla swego duchowego syna w wierze Tymoteusza, jak również dla całego Kościoła.

Autorstwo:

Wiersze wprowadzające, jak również treść i nauka zawarta w liście, dowodzą niedwuznacznie, że list został napisany przez ap. Pawła uwięzionego po raz drugi w Rzymie. Wszystkie te dowody, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne wskazują na Pawłowe autorstwo listu. Większość biblistów opowiada się za Pawłowym autorstwem.

Tło historyczne:

Jest to list ap. Pawła chronologicznie ostatni. List został napisany w więzieniu, przypuszczalnie w rzymskim więzieniu mamertyńskim, po wydaniu wyroku śmierci, lecz przed egzekucją. W Rzymie znajdował się przy nim tylko Łukasz. Napisał więc do Tymoteusza aby przybył do Rzymu najlepiej przed zimą oraz zabrał z sobą Marka.

Podział księgi:

Wstęp

 1. Pozdrowienie: 1,1-2.
 2. Pragnienie ujrzenia Tymoteusza: 1,3—5.

I. Napomnienie do wierności w służbie: 1,6—18.

 1. Dary Boże: 1,6—8.
 2. Godna służba: 1,9—18.

II. Ideał kaznodziejski: .2,1—6.

 1. Nauczyciel: 2;1.2.
 2. Żołnierz: 2,3.4.
 3. Szermierz: 2,5. 4: Rolnik: 2,6.

III. Treść i metody zwiastowania prawdy: 2,7—26.

 1. Chrystocentryzm: 2,7—13.
 2. Unikanie sporów: 2,14—18.
 3. Ideały: 2,18—26.

IV. Ostrzeżenia i napomnienia: 3,1—4,8.

 1. Niebezpieczeństwo czasów ostatecznych:  3,1—17.
 2. Wezwanie do gorliwej służby: 4,1—5.
 3. Własne świadectwo wiary: 4,6—8.

Zakończenie

 1. Wezwanie do przybycia: 4,9—13.
 2. Ostrzeżenie przed Aleksandrem: 4,14—15.
 3. Informacja o rozprawie: 4,16—18.
 4. Pozdrowienia i życzenia: 4,19—22.

 

Źródło: Wydawnictwo "Znaki Czasu"  Warszawa

www.znakiczasu.pl

Portal Biblijny.org - serwis o Bogu i Słowie Bożym. Twórcy serwisu: Masmika & Gani - O portalu - Kontakt
Ta strona używa plików cookies (niezbędnych do prawidłowego działania oraz analitycznych). Odmów Wybierz ciasteczka (więcej informacji)